2023-08-31, kl 09:00

Förnyade medlemskap i Prisdialogen

Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte, den 30 augusti, beviljade styrelsen förnyat medlemskap för två företag. Det gäller Borås Energi och Miljö och Mölndals Energi, som båda har varit medlemmar i Prisdialogen sedan 2016.

Fjärrvärmeleverantörer som har genomfört en lokal prisdialog med sina kunder kan ansöka om medlemskap för kommande år när dialogen avslutats och en prisändringsmodell presenterats. Detta har alltså både Borås Energi och Miljö, och Mölndals Energi gjort och de blir därmed de första företagen att få förnyade medlemskap för år 2024.

En skakigare marknad än vanligt
Energimarknaden har under de senaste åren varit betydligt skakigare än vi varit vana vid, vilket har med världsläget att göra. Inte minst har det handlat om elpriser som stigit till sällan skådade nivåer men som även fluktuerat för att nu ligga på nivåer som mer liknar vad vi är vana vid. Det här världsläget, med bränslepriser som stigit kraftigt, och den höga inflationen påverkar även fjärrvärmeproduktionen vilket kommer att synas på fjärrvärmepriserna framöver. I det läget är Prisdialogen mer relevant än någonsin.

– Vi är glada att kunna bevilja Mölndal Energi och Borås Energi och Miljö förlängt medlemskap i Prisdialogen, som de första medlemmarna i år. I en tid av stigande bränslepriser och en osäker omvärld är transparens och dialog avseende fjärrvärmepriserna viktigare än någonsin. Vi är glada över att Prisdialogen på ett bra sätt bidrar till just detta.” säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta och styrelseordförande i Prisdialogen.

Till följd av det osäkra omvärldsläget har flera medlemmar i Prisdialogen valt att avvakta längre än vanligt med att avisera sina priser för 2024, vilket innebär att det nu väntas inkomma ovanligt många ansökningar om förlängt medlemskap i Prisdialogen under september. Den 15 september är det sista datumet för att ansöka om medlemskap i Prisdialogen och innan dess ska den lokala dialogen vara slutförd. S

Om Prisdialogen
Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeföretagens prissättning. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen har funnits sedan 2013. År 2022 omfattar Prisdialogen över 70 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna. Här kan du se alla medlemmar i Prisdialogen.

Bakom Prisdialogen och Klimatdialogen står Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Energiföretagen Sverige. Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se.

Mer information
Prisdialogens kansli, 072-915 5475 (mån-tors, kl 9-11), kansliet@prisdialogen.se