Riksbyggens bidrag till Biologiska mångfaldens dag 22 maj - plantera ett träd eller anlägg en äng 2023-05-17, kl 13:00

Riksbyggens bidrag till Biologiska mångfaldens dag 22 maj - plantera ett träd eller anlägg en äng

Den 22 maj, i samband med den internationella dagen för Biologisk mångfald, lanserar Riksbyggen två nya hållbarhetsidéer för att inspirera sina kunder att bidra till växtlivet på fastigheten: plantera ett träd eller anlägg en äng.

Läget för den biologiska mångfalden är idag mycket allvarligt och många djurarter och växter hotas att försvinna för alltid. Pollinatörer så som bin, humlor och fjärilar är oerhört viktiga för den biologiska mångfalden men också hotade. När förtätning av städer och samhällen blir allt vanligare är det desto viktigare att skapa goda livsmiljöer för våra pollinatörer.

Biologisk mångfald är viktigt för Riksbyggen
Genom Riksbyggens hållbarhetsidéer stödjer Riksbyggen bostadsrättsföreningarna i sitt arbete med att öka den biologiska mångfalden. Det kan handla om allt från att sätta upp insektshotell eller bikupor till att anlägga odlingslådor för de boende. Den biologiska mångfalden är en viktig fråga för Riksbyggen både vid förvaltning av fastigheter och vid byggande av nya bostäder.

Träd och äng
Under 2022 genomfördes 350 idéer kopplade till grön utemiljö och biologisk mångfald. Att plantera ett träd eller anlägga en äng är Riksbyggens bidrag till biologiska mångfaldens dag 2023.

- Med de två nya idéerna inspirerar vi våra bostadsrättsföreningar att bädda för bin och andra insekter samtidigt som gårdarna blir trivsammare även för oss människor, säger Mari-Louise Persson, Miljö- och energichef på Riksbyggen.

Träd påverkar lokalklimatet, tar upp och binder koldioxid, renar luften och fördröjer upptagning av dagvatten. Träd är också hem till många olika djurarter vilket bidrar till biologisk mångfald. Genom att förvandla en bit av gräsmattan till en äng eller anlägga en äng från start hjälper man pollinatörer så som fjärilar, bin och andra blombesökare. En äng behöver inte vara större än några kvadratmeter.

Tips till föreningar för biologisk mångfald finns här.

Den Biologiska mångfaldens dag instiftades av FN år1993. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. År 2017 var första gången som Biologiska mångfaldens dag firades brett i Sverige och är nu en av landets största naturhögtider. I fjol arrangerades 270 olika aktiviteter runt om i Sverige. Det arrangeras bland annat tipspromenader, naturbingo och guidade turer. I år finns det ca 111 aktiviteter runt om i Sverige att delta i, läs mer här.

För mer information: Mari-Louise Persson, miljö- och energichef, Riksbyggen, 072-516 90 30
mari-louise.persson@riksbyggen.se

Bilder