Riksbyggen välkomnar Boverkets förslag om gränsvärden för klimatdeklarationer 2023-05-12, kl 13:03

Riksbyggen välkomnar Boverkets förslag om gränsvärden för klimatdeklarationer

Idag har Boverket publicerat ett förslag om gränsvärden och utvidgning av dagens klimatdeklarationer för nybyggda hus. Riksbyggen välkomnar förslaget.

- Riksbyggen har tidigare framfört att gränsvärden bör införas redan år 2025. Det är därför glädjande att Boverket nu landat i det. Det krav vi idag har på klimatdeklarationer är ett bra första steg, men det är bara ett redovisningskrav. Det räcker inte. För att påverka klimatavtrycket krävs också gränsvärden för utsläpp av växthusgaser, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert och förändringsledare på Riksbyggen.

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att lämna författningsförslag om gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan och ger i rapporten ett sådant förslag som kan införas tidigast 1 juli 2025 i reglerna om klimatdeklarationer för byggnader. Gränsvärden föreslås skärpas vart femte år och hanteras i två grupper för de byggnader som omfattas av klimatdeklarationen. Boverket rekommenderar också utökning av klimatdeklarationen till fler delar av byggnadens livscykel samt att även vissa ändringar av befintliga byggnader ska ingå från 2027.

- Vi ska nu granska förslaget mer i detalj och jag hoppas att regeringen skickar ut det på remiss inom kort för att få in mer detaljerade synpunkter. Vi kan dock redan nu konstatera att Boverket här föreslår viktiga steg. För att verkligen få styrfart i arbetet behöver regeringen fastställa en tydlig ambition och ett måldatum och detta är ett bra underlag för det, säger Johanna Bjurskog.

Riksbyggen arbetar redan aktivt med den egna klimatomställningen och har satt upp tre klimatmål, så kallade Science Based Targets (SBT). För nyproduktion är målet att Riksbyggen ska minska utsläppen av växthusgaser i ett livscykelperspektiv med 50 procent per kvm BTA till år 2030 (basår 2020).

Bilder