Bygg i Tid kammar hem ”Årets branschsamarbete 2022” 2023-03-24, kl 09:52

Bygg i Tid kammar hem ”Årets branschsamarbete 2022”

Under årets GarBodag delades utmärkelser ut i flera kategorier. Initiativet Bygg i Tid kammade hem utmärkelsen ”Årets Branschsamarbete 2022”

Varje år lyfter GarBo initiativ och aktörer i branschen som bidrar till en högre kvalitet. Under årets GarBodag korades Initiativet Bygg i Tid som vinnare av Årets Branschsamarbete 2022 med motiveringen:

"Årets branscsarna2022” går till Bygg i Tid – ett initiativ som lyckas med konststycket att lyfta fram 16 konkreta förslag i syfte att påskynda bostadsbyggandet. Det lägger inte bara grunden för en välbehövlig förändring och förenkling inom ett område som är i skriande behov av både och, utan erbjuder dessutom enkla och genomförbara förslag för marknadsaktörer och politiker att ställa sig bakom. Initiativet består av ett antal experter och branschaktörer från Aros Bostad, JM, K-Fastigheter, Riksbyggen och Skanska”

- Den här utmärkelsen är väldigt glädjande. Det är ett kvitto på att vi under denna korta tid lyckats göra avtryck. Tillsammans vill vi lyfta olika aspekter i hur ledtiderna i byggandet kan kortas. Det handlar både om ändrad lagstiftning och utvecklade arbetsformer. Vi vill bidra med lösningar, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och styrelseledamot i Initiativet Bygg i Tid.

Initiativet Bygg i Tid lanserades i juni 2022 med målet att effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för ett ökat bostadsbyggande. Bakom initiativet står Riksbyggen, JM, Skanska, Aros Bostadsutveckling och K-Fastigheter. Bygg i Tid vill genom opinionsbildning, kunskapsspridning och bred intressentdialog uppmärksamma det problematiska i att det tar allt längre tid att få kommunalt klartecken för att bygga nya bostäder.

Bilder