Riksbyggen på första plats när Byggfakta listar ”mest frekventa uppgiftslämnaren” bland bostadsutvecklare och fastighetsförvaltare 2023-02-27, kl 10:00

Riksbyggen på första plats när Byggfakta listar ”mest frekventa uppgiftslämnaren” bland bostadsutvecklare och fastighetsförvaltare

När Byggfakta offentliggjorde vilka aktörer under 2022 som varit de mest frekventa uppgiftslämnarna inom kategorin bostadsutvecklare och fastighetsförvaltare seglade Riksbyggens kontor i Linköping upp på förstaplatsen med hela 30 projekt.

För första gången presenterade bygginformationsföretaget Byggfakta vilken kommun, myndighet, byggföretag, privat bostadsutvecklare/fastighetsförvaltare samt allmännyttigt bostadsbolag som bidragit med mest information om projektmarknaden 2022. Listningen görs i fem kategorier - kommun, myndighet, allmännyttan, byggentreprenör samt bostadsutvecklare/fastighetsförvaltare. I kategorin bostadsutvecklare/fastighetsförvaltare ingår privata och kooperativa företag och där seglar Riksbyggens kontor i Linköping upp på en förstaplats med sina 30 projekt.

Enligt Byggfakta har uppgiftslämnarna varit transparenta och öppna om sina projektplaner samtidigt som de fått information och marknadsföring om sig och sina projekt till relevanta aktörer på projektmarknaden.

- Det här känns viktigt och det är ett kvitto på vårt arbete kring transparens och att löpande lämna information om våra projekt är information som är relevant inte bara för våra intressenter men också för att bidra till att informera om vad som händer på projektmarknaden , säger Ingrid Brännlund, projektledare på Riksbyggens ombyggnadsavdelning i Linköping.

För mer information om Byggfaktas listning av 2022 års mest transparenta aktörer och uppgiftslämnare på projekt se här

Bilder