Riksbyggens hållbarhetsredovisning 2022: Stabila finanser med hållbarhet i fokus. 2023-02-27, kl 07:00

Riksbyggens hållbarhetsredovisning 2022: Stabila finanser med hållbarhet i fokus.

Riksbyggen hade under 2022 ett rörelseresultat på 70 miljoner (2 950) med en omsättning på 7,8 miljarder (9,9). Under 2022 sålde Riksbyggen totalt 436 bostäder. Lönsamheten inom affärsområde Fastighetsförvaltningen är fortsatt god och Riksbyggen stärker soliditeten.

Året som gått har präglats av kriget i Ukraina, vilket ritat om spelplanen totalt. Ökad inflation, höjda räntor och höga elkostnader har påverkat efterfrågan på nya bostäder då många kunders förutsättningar att köpa eller byta bostad förändrats. Ökade kostnader och förändrade förutsättningar hos flera bostadskunder är faktorer som påverkar.

- Trots utmaningar med höjda energipriser och ränteläget har Riksbyggen stabila finanser och en stark egen kassa. Vi har därmed en uthållighet som gör att vi är en av aktörerna som klarar detta i nuläget, även om vi förstås också måste anpassa kostymen efter omvärldens förutsättningar, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

Lönsamheten inom affärsområdet Fastighetsförvaltning är god och Riksbyggens satsningar att stötta både bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare i deras hållbarhetsarbete har gett resultat.

Satsningar på teknik leder till kostnadseffektiva hållbarhetsåtgärder
Riksbyggen har lanserat tjänsten Värmeoptimering 24/7 som bygger på AI-teknik. Med den intelligenta tjänsten minskas värmeförbrukningen med upp till 20 procent samtidigt som inomhusklimatet blir jämnare. Att minska sina kunders energianvändning är ett av Riksbyggens tre klimatmål som är godkända av Scienced Based Targets initiative, SBTi.

- De kommande åren kommer att innehålla många utmaningar. Det vi kan lära av historien är att förr eller senare vänder det. Vi gör nu allt vad vi kan för att ligga i ett så bra utgångsläge som möjligt. Vi startar bostadsprojekt och vi förvärvar mark. Vi lägger stort fokus på att stötta bostadsrättsföreningarna i deras arbete med att ha kontroll på sin ekonomi och kostnadsökningar genom olika hållbarhetsåtgärder, fortsätter Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

Resultat 1 januari – 31 december 2022
Nettoomsättning: 7 826 mkr (9 890)
Rörelseresultat: 70 mkr (2 950)
Antalet bostäder i produktion: 3 688 (3 824)
Antalet förvaltade bostadsrättsföreningar: 4 482 (4 423). Av dessa är 1 742 (1 721) andelsägande bostadsrättsföreningar.
Eget kapital: 8 538 mkr (8 567)
Soliditet: 61% (58)

Bilder