Aktörsgemensam hållbarhetsvision för Trädgårdsstaden i Bro Mälarstad 2023-01-17, kl 14:30

Aktörsgemensam hållbarhetsvision för Trädgårdsstaden i Bro Mälarstad

Effektivitet, flexibilitet och lokalt producerad energi. Det är ledorden i den vision och hållbarhetsambition för Trädgårdsstaden som på tisdagen signerades av kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro samt hållbarhetscheferna för energibolaget E.ON och för fastighetsbolagen Riksbyggen, SBB och Stena Fastigheter.

I Upplands-Bro kommun växer nu stadsdelen Bro Mälarstad fram. Bara för delstadsdelen Trädgårdsstaden planeras för upp till 2000 bostäder samt skola, förskola, närservice och kollektivtrafik. Riksbyggen, Samhällsbyggnadsbolaget SBB och Stena Fastigheter är tre fastighetsaktörer som ska utveckla Trädgårdsstaden och tillsammans med energibolaget E.ON skapa förutsättningar för en resurs- och energieffektiv stadsdel.

Nu har de fyra bolagen tillsammans med Upplands-Bro kommun undertecknat en särskild hållbarhetsambition för Trädgårdsstaden med vision, mål och särskilt utpekade aktiviteter. Allt för att nå energi- och resurseffektivitet, mer flexibilitet och samtidigt främja den lokalproducerade energin.

– Dagens gemensamma undertecknande för Trädgårdsstaden visar än en gång på kommunens ambitiösa hållbarhetsarbete och vår vilja att utnyttja resurser och energi på bästa sätt, säger Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro.

– För oss på Riksbyggen är hållbarhet både stort och litet. Här får vi chansen att tillsammans med andra aktörer skapa en mer hållbar helhet - från de boendes möjlighet att odla sina egna grönsaker till bostäder med högt ställda hållbarhetskrav och en infrastruktur för energi och återvinning som bidrar till att minska klimatpåverkan, säger Magnus Forsling, projektchef på Riksbyggen Bostad.

– Tack vare vår nybyggda kretsloppsanläggning i Högbytorp utnyttjar vi kommunens restflöden på bästa sätt och återger lokalproducerad elektricitet och återvunnen fjärrvärme. Samtidigt utvecklar vi tillsammans laddinfrastrukturen och smart energianvändning i området, säger Carina Tollmar, hållbarhetschef för E.ON.

– För oss står alltid hållbarhetsfrågorna högt på agendan därför tycker vi att känns väldigt bra att denna hållbarhetsambition tagits fram. Dels att det är en gemensam ambition med E.ON och de övriga byggaktörer som vi tillsammans kommer att utveckla området med. Men även att den formulerad, framtagen och signerad i ett tidigt utvecklingsskede, säger Mattias Sikström, energi- och miljöchef på Stena Fastigheter.

– I Trädgårdsstaden kommer SBB att investera i solcellsanläggningar, berg- och fjärrvärme samt en laddinfrastruktur som även kommer att vara tillgänglig för boende i området, säger Marika Dimming, Hållbarhetschef på SBB.

I den undertecknade hållbarhetsambitionen för Trädgårdsstaden kommer aktörerna att gemensamt verka inom tre områden;

Energi- och resurseffektivitet som bland annat handlar om att minska den fossila andelen i restavfallet med fokus på plast, smart byggnation och styrsystem, kunskapshöjande åtgärder samt en utbyggnad av laddinfrastrukturen.

Energiflexibilitet genom smart styrning av värme och el och ökad elflexibilitet genom lagring och styrning i kombination med solenergi

Energiförsörjning som tar vara på restflöden så som avfall, restvärme och lokalt producerad el från solcellsanläggningar samtidigt som effektbehovet för laddinfrastrukturen säkerställs.

För mer information:
Magnus Forsling, projektchef på Riksbyggen Bostad. 018-66 01 83
Magnus.Forsling@riksbyggen.se

Bilder