Elstöd även för bostadsrätter?  – 5 minuter bostadspolitik med Johanna Bjurskog 2023-01-18, kl 09:00

Elstöd även för bostadsrätter? – 5 minuter bostadspolitik med Johanna Bjurskog

Riksbyggen har tillsammans med branschkollegor skrivit två öppna brev till statsrådet Ebba Busch om att el- och gasstöden även ska omfatta bostadsrättsföreningar. Samtidigt som energikrisen pågår har Sverige det kommande halvåret ordförandeskapet i EU. På vilket sätt påverkar det bostadspolitiken i Sverige? Om detta handlar årets första program med Johanna Bjurskog.

– Det är viktigt att boende i bostadsrättsföreningar får samma stöd som boende i andra upplåtelseformer. Det är en rättvisefråga som vi nu lyfter till regeringen, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare av bostadsrätter och förvaltar över 200 000 bostadsrätter över hela landet.

– Många bostadsrättsföreningar har länge arbetat med energieffektivisering. Det arbetet fortgår och är jätteviktigt, men på kort sikt kan det inte kompensera för de rekordhöga energipriserna, säger Johanna Bjurskog.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:

  • Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
  • Omtag av investeringsstödet för byggande av hyresrätter. Investeringsstödet hade stor betydelse för att hålla byggvolymerna av hyresrätter uppe.
  • Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
  • Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.
  • Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.

Läs mer Riksbyggens bostadspolitiska arbete på Riksbyggen Opinion.

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
hakan.andersson@riksbyggen.se

Bilder