Riksbyggen köper byggrätt i Burlöv av Trianon och Wallfast 2022-12-19, kl 11:10

Riksbyggen köper byggrätt i Burlöv av Trianon och Wallfast

Riksbyggen ansluter sig till det stora stadsutvecklingsprojektet vid den kommande stationen i Burlöv genom att förvärva en byggrätt med färdig detaljplan. Här planerar Riksbyggen att uppföra 75-80 bostadsrätter bland annat inom det populära Bonum-konceptet. Säljare är Trianon och Wallfast och tillträde beräknas ske under första kvartalet 2023.

– Från Riksbyggens sida är vi mycket glada över förvärvet och möjligheten att som långsiktig samhällsbyggare bidra med fler bostäder i Burlöv. De nya bostäderna får ett fantastiskt bra läge med närhet till både tågstation, det nybyggda badhuset och köpcentrum med all tänkbar service, säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef på Riksbyggen.

Preliminärt är byggstarten planerad till fjärde kvartalet 2024 med inflyttning under 2026.

– Tidigare har Riksbyggen byggt seniorbostäder med framgång i Åkarp i Burlövs kommun. Projektet blev väldigt omtyckt vilket avspeglats sig i ett mycket högt Nöd Kundindex, NKI, 85. Nu fortsätter vår satsning i Burlöv med Sveriges största seniorboendekoncept, säger Theodor Alexandris.


Stadsutvecklingsprojektet i Burlöv har ett strategiskt mycket fördelaktigt läge i anslutning till kommande Burlövs Centralstation med tåg till Malmö och Lund på 5 respektive 7 minuter. När fyrspåret är klart 2023 planeras för tågavgångar var tionde minut. Området har en spännande tid framför sig och Burlöv är den kommun i Sverige som hade högst befolkningstillväxt 2020.

– Ännu en aktör ser de många möjligheterna i Burlöv och vi, tillsammans med Wallfast, ser fram emot att kroka arm även med Riksbyggen i den fortsätta värdeskapande stadsutvecklingen, säger Olof Andersson, vd på Trianon.

Om Bonum seniorboende
Riksbyggens Bonumkoncept vänder sig till hushåll där minst en person fyllt 55 år. I varje Bonumförening finns en Bonumvärd och medlemmarna har möjlighet att köpa en rad olika praktiska tjänster. Det kan handla om allt från blomvattning när man är på semester till montering av hyllor eller att få fönstren putsade. Tjänsterna betalas när man utnyttjar dem.

Bonumvärden arrangerar även i samråd med de boende träffar och sociala aktiviteter för att öka trivseln och gemenskapen. I föreningen finns det också både gemensamhetslokal och en övernattningslägenhet för tillfälliga gäster.

Projektet kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god innemiljö och bra materialval.

För mer information:
Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Riksbyggen, 040-109460, theodor.alexandris@riksbyggen.se
Olof Andersson, vd, 040-611 34 97, olof.andersson@trianon.se

Bilder