Riksbyggen träffar bostadsminister Andreas Carlson – 5 minuter bostadspolitik med Johanna Bjurskog 2022-12-15, kl 07:00

Riksbyggen träffar bostadsminister Andreas Carlson – 5 minuter bostadspolitik med Johanna Bjurskog

Bostadsminister Andreas Carlson har bjudit in Riksbyggen till ett möte. Johanna Bjurskog berättar om vilka budskap Riksbyggen tar med sig. Dessutom, frågan om att lätta på amorteringskraven uppmärksammas just nu och Johanna Bjurskog kommenterar.

– Det är viktigt att hålla igång bostadsbyggandet, både för att det behövs fler bostäder och för att det samtidigt skapar fler jobb. Det är ett av Riksbyggens budskap till bostadsminister Andreas Carlson, säger Johanna Bjurskog.

– Det finns skäl att se över amorteringskraven i den situation som råder just nu. Samtidigt är det viktigt att de möjligheter till lättnader som redan finns nyttjas, till exempel vid köp av en nyproducerad bostad, säger Johanna Bjurskog.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:

  • Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
  • Omtag av investeringsstödet för byggande av hyresrätter. Investeringsstödet hade stor betydelse för att hålla byggvolymerna av hyresrätter uppe.
  • Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
  • Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.
  • Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.

Läs mer Riksbyggens bostadspolitiska arbete på Riksbyggen Opinion.

För mer information:
Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert och förändringsledare, 072-465 66 92
johanna.bjurskog@riksbyggen.se
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
hakan.andersson@riksbyggen.se

Bilder