Prisdialogen ser fram emot ett 2023 med mer miljönytta och förbättrad kunddialog 2022-11-25, kl 11:55

Prisdialogen ser fram emot ett 2023 med mer miljönytta och förbättrad kunddialog

Prisdialogens styrelsemöte den 23 november resulterade i förnyat medlemskap i Klimatdialogen för ett företag, samt beslut om att inte förnya medlemskapet i Prisdialogen för ett företag. Riksbyggen är en av aktörerna bakom Prisdialogen.

Förnyat medlemskap i Prisdialogen har under året beviljats för sammanlagt 48 medlemmar i Prisdialogen.

Här kan du läsa vilka de är.

Vid styrelsemötet den 23/11 beslutades om att inte bevilja E.ON förnyat medlemskap för Malmö och Burlöv avseende 2023. Beslutet att inte bevilja förlängt medlemskap baseras på att E.ON inte i tillräcklig omfattning svarat upp på kundernas förfrågan om fördjupad information avseende alternativa värmekällor, att transparensen och dialogen avseende kommande prisutveckling brustit samt att avvikelsen från prisändringsmodellens åtagande om prisstabilitet varit alltför stor. 

– Styrelsen har haft en bra dialog med E.ON under hösten och är positiva till de förbättringsplaner E.ON presenterat, genomförs förbättringarna under 2023 har de goda förutsättningar för medlemskap för år 2024. Prisdialogen kommer aktivt att arbeta för att stärka prisdialogen under 2023. Prisdialogens modell som både innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme bidrar till en väl fungerande värmemarknad och ökat förtroende parterna emellan, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.


Förnyat medlemskap i Klimatdialogen för Växjö

Prisdialogens styrelse beslutade också att bevilja Växjö Energi förnyat medlemskap i Klimatdialogen för år 2023.

– Växjö Energi och dess kunder har inom Klimatdialogen tagit fram en inspirationslista där de olika aktörerna hjälps åt att identifiera och sprida goda erfarenheter på åtgärder som gör konkret miljönytta. Vi tycker detta är ett utmärkt exempel på den typ av positiva miljöåtgärder som behövs för att snabbt ge spridning och därmed kunna utföras på fler ställen för att vi så fort som möjligt ska kunna möta de energi- och klimatutmaningar vi har, säger Anders Nordstrand.

Här kan du se vilka företag som är med i Klimatdialogen.

Om Prisdialogen
Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeföretagens prissättning. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen har funnits sedan 2013. År 2022 omfattar Prisdialogen drygt 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna. Här listas alla medlemmar i Prisdialogen.

Bakom Prisdialogen står Sveriges Allmännytta, Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Läs mer på www.prisdialogen.se.

Mer information:
Christian Holtz, kanslichef, Prisdialogen, 072-915 5475, kansliet@prisdialogen.se.

Bilder