Riksbyggen tilldelas mark i Karlskrona och planerar för nytt landmärke 2022-10-28, kl 08:00

Riksbyggen tilldelas mark i Karlskrona och planerar för nytt landmärke

Riksbyggen har tillsammans med Odalen Fastigheter vunnit en offentlig upphandling i området Pottholmen i Karlskrona. Riksbyggen planerar för cirka 60 bostäder i kvarteret Brandtornet, där en del av projektet blir Karlskronas högsta hus med 14 våningar. Odalen bygger ett omvårdnadsboende med 48 bostäder. Tillsammans byggs ett gemensamt mobilitetshus. Projektförslaget har utformats av FOJAB.

– Satsningen på Pottholmen är viktig för Karlskronas utveckling och jag är väldigt glad att vi nu tar ett nytt steg framåt i det arbetet. Nya bostäder och livsmiljöer gör oss till en ännu mer attraktiv kommun att bo, leva och verka i vilket är positivt för alla kommuninvånare, säger Emma Svahn Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona.

– På Riksbyggen är vi väldigt glada. Vi ser fram emot att bli en närvarande och långsiktig aktör i Karlskrona och utveckla staden med vår erfarenhet och strävan mot ett mer hållbart samhällsbyggande. Det goda samarbetet med Odalen och Fojab har varit avgörande för vårt fina tävlingsförslag, säger Magnus Laneborg, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Sydost.

– Riksbyggen har lyckats fånga platsens förutsättningar på ett väldigt bra sätt, med fokus på attraktiv och utvecklande livsmiljö. De nya kvarteren blir en viktig del av stadens entré och bidrar verkligen till Karlskronas ambition att vara en förebild för hållbara livsmiljöer. Jag är också glad över att Riksbyggen nu blir en aktiv part i nästa generations bomässa, Expo25, som arrangeras i Karlskrona 2025, säger Magnus Lindoffsson, projektledare för Pottholmen på Karlskrona kommun.

Pottholmen är nyexploaterat område mitt mellan hav och tåg- och busstation. Bostadsprojektet kommer att bestå av tre huskroppar varav en är 14 våningar och kommer att bli stadens högsta bostadshus och ett nytt landmärke för staden.

– Det är ett drömläge för utveckling av nya bostäder. Havsutsikt åt två håll, strandpromenad längs borgmästarkajen, precis intill tåg- och busstationen och ett stenkast från gågatan med butiker och restauranger. De nya bostäderna kommer att erbjuda karlskronaborna ett kvalitetsboende men inte minst att bo i en tryggt förvaltad lägenhet av Riksbyggens lokala förvaltningsorganisation säger Karin Hoberg, sälj- och marknadsansvarig, Riksbyggen Bostad/Sydost.

– Vi är förstås glada över de höga poängen från juryn för gestaltningen. Byggnaderna utgår från Karlskronas speciella historia och brokiga stadsmässighet, men de landar i ett helt eget formspråk. Vi har lagt stor vikt vid platsbildningar, förutsättningar för folkliv och både lugna och livliga mötesplatser. Det är också roligt att juryn uppmärksammat den innovativa dagvattenhanteringen och hur vi arbetar med att integrera solenergilösningar i byggnaderna, säger Anders Eriksson Modin, arkitekt på FOJAB.

– Vi är enormt glada över att återigen se hur en kommun värdesätter vårt fokus på kvalitet. Med mycket höga poäng för vårt gemensamma gestaltningsförslag med projektidé och en motivering som belyser anbudets styrka i stadsmässighet, utformning och innovation är vi tillsammans med Riksbyggen och FOJAB otroligt stolta över det vi nu ska skapa vid Pottholmen. Samarbetet med såväl Riksbyggen som FOJAB har varit betydande för resultatet av denna arbetsprocess, säger Alex Mabäcker, vd, Odalen Fastigheter.

De nya kvarteren kommer bestå av tre delar:

Bostäder ”Brandtornet” - Riksbyggen
Cirka 60 lägenheter i tre huskroppar varav en är 14 våningar och kommer att bli stadens högsta bostadshus och ett nytt landmärke för staden. En lägre byggnad med 7 våningar, takterrass på taket som blickar mot havet i två riktningar och stadssiluetten mot en tredje. Den tredje huskroppen i trä är 2 våningar och kommer att vara någon typ av kommersiell verksamhet men med en vision om en kvartersnära restaurang med kvällssol.

Mobilitetshuset ”Hamnmagasinet”
Arkitekturen är inspirerad av ett gammalt hamnmagasin. Här blir det plats för bilpool, boendeparkering för bilar och cyklar. Det planeras för en innovativ dagvattenhantering där vattnet på mobilitetshusets tak leds ner som bevattning genom en grön vägg på innergården mot vårdboendet. Det blir även en publik bastu med utsikt över staden och havet.

Omvårdnadsboende ”Stallet” – Odalen Fastigheter
Det blir sammanlagt 48 lägenheter i 3 plan i omvårdnadsboendet. För ovårdnadsboendet på Pottholmen har målet varit att skapa ett trivsamt och tryggt hem där vi utgår från boendes sinnen samtidigt som lokaler och utemiljö ska inbjuda till rörelse och upptäckande på egen hand.

För mer information:
Magnus Laneborg, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Sydost, 0480-578 31

Bilder