Riksbyggen välkomnar Andreas Carlson som ny bostadsminister 2022-10-18, kl 11:15

Riksbyggen välkomnar Andreas Carlson som ny bostadsminister

Idag har statsminister Ulf Kristersson presenterat sin regering med Andreas Carlson (kd) som ny bostadsminister. I regeringsförklaringen framhölls att amorteringskravet följs upp med berörda myndigheter, vilket Riksbyggen tycker är positivt.

– Riksbyggen välkomnar Andreas Carlson som bostadsminister och ser fram emot dialog med honom om hur de bostadspolitiska utmaningarna kan lösas, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen.

I regeringsförklaringen betonade Ulf Kristersson vikten av energifrågorna. Ett högkostnadsskydd för elpriser ska införas för hushåll.

- Om ett högkostnadsskydd ska införas är det väsentligt att alla i Sverige, oavsett upplåtelseform, får del av det, även boende i bostadsrättföreningar. Samtidigt behövs åtgärder för en fortsatt långsiktig omställning, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen.

Unga vuxna är en grupp som har det tufft på bostadsmarknaden idag. Det finns redan idag ett färdigutrett och remitterat förslag på regeringens bord om ett startlån.

– Ett startlån för unga vuxna kan göra stor skillnad här och nu och bör införas skyndsamt. Idag är många unga hänvisade till den otrygga och dyra andrahandsmarknaden, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:

  • Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om Ungbolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
  • Omtag av investeringsstödet för byggande av hyresrätter. Investeringsstödet hade stor betydelse för att hålla byggvolymerna av hyresrätter uppe.
  • Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
  • Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.
  • Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.

Läs mer Riksbyggens bostadspolitiska arbete på Riksbyggen Opinion.

För mer information:
Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert och förändringsledare, 072-465 66 92
johanna.bjurskog@riksbyggen.se
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
hakan.andersson@riksbyggen.se

Bilder