Riksbyggen lägger till fler funktioner i plattformen NyMedlem 2022-10-14, kl 08:30

Riksbyggen lägger till fler funktioner i plattformen NyMedlem

Rafino AB öppnar nu upp plattformen och tjänsten NyMedlem fullt ut med nya funktioner för Riksbyggen. Genom tjänsten NyMedlem kan fastighetsförvaltare erbjuda sina kunder, bostadsrättsföreningarna, att på ett enklare och snabbare sätt meddela mäklare, säljare och köpare ett godkännande eller avslag på uppladdad medlemsansökan vid överlåtelser av bostadsrätter.

– Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare som förvaltar över 4 400 bostadsrättsföreningar över hela landet. Det känns väldigt roligt att vi nu kan erbjuda våra bostadsrättföreningar NyMedlem med fler funktioner, det är en viktig del i Riksbyggens arbete med öka digitaliseringen i fastighetsbranschen, säger Helena Wester, leverans- och utvecklingschef, Riksbyggen fastighetsförvaltning.

Med NyMedlem går processen för en medlemsansökan mycket fortare, vilket gynnar alla berörda vid försäljning och köp av lägenheter i bostadsrättsföreningar.

– NyMedlem är en förädling av det befintliga system som våra handläggare inom Riksbyggen och Bostadsrättssyrelser arbetat i under flera år. Nu har vi även AI-funktioner som effektiviserar inläsning och granskning av dokument – det är en stor och värdefull skillnad från tidigare. Vi har redan fått återkoppling från användare att det verkligen fungerar och underlättar i framförallt granskningsprocesserna, säger Andreas Ahlén, Riksbyggens servicecenter, RSC.

Med NyMedlem kan bostadsrättsköpet hanteras på en enda plattform, via dator och för medlemmar i BRF-styrelser nu även i app, med en standardiserad kommunikation mellan alla parter. I tjänsten visas hela tiden status för ansökan för alla parter, (mäklare, förvaltare och styrelse) och var i processen den befinner sig. Tjänsten används av mäklare, bostadsrättsföreningar och förvaltare.

– Vi är väldigt glada över att Riksbyggen nu kan erbjuda ännu fler funktioner i plattformen. Det betyder att utöver de nya funktionerna; app och granskningar, så erbjuder Riksbyggen fortsättningsvis mäklare och BRF-medlemmar en stabil och enkel överlåtelse- och medlemsansökansprocess, säger Jenny Sands, försäljningschef Rafino.

Ambition att skapa en branschstandard
Alla Riksbyggens objekt kommer nu vara sökbara jämte Simplekos och Fastighetsägarnas Service i denna branschunika plattform vilket förenklar överlåtelseprocessen för alla. Rafino AB digitaliserar bostadsrättsköpet - från hämtning av mäklarbild, till överlåtelse och medlemsansökan – i en helt digital, sömlös och effektiv process. Med plattformen NyMedlem kan bostadsrättsköpet hanteras på ett standardiserat sätt där all kommunikation mellan alla parter sker via NyMedlem.

– Rafinos ambition är, och har sedan start, varit att skapa en branschstandard för överlåtelseprocesser och medlemsgodkännanden. Vi ser framför oss att det kommer ske förändringar och centralisering av bl.a. bostadsrätters panter varpå vi jobbar nära olika intressenter för att kunna skapa och erbjuda processer som förenklar för alla när förändringarna väl sker, säger Sofia Enberg, vd Rafino.

Om Rafino AB
Rafino AB är ett dotterbolag till Riksbyggen som utvecklar digitala lösningar och produkter som skapar nya möjligheter för fastighetsbranschen och privatpersoner


Bilder