Unga nyfikna på kooperation 2022-09-21, kl 09:00

Unga nyfikna på kooperation

En Sifo-undersökning visar att en klar majoritet av svenskarna har en positiv inställning till kooperativa företag. Undersökningen visar också att unga vill lära sig mer om det kooperativa företagandet. För att öka ungas kunskap om kooperation har Riksbyggen nyligen genomfört kampanjen ”Friends with benefits”.

Den kooperativa företagsformen väcker intresse bland svenskar, inte minst bland ungdomar i åldern 18-29 år. Unga kan mindre om kooperation och vill lära sig mer. Hela 60 procent av alla unga vill veta mer om kooperativa företag. Det visar en undersökning som gjorts av Kantar Public i Sifo-panelen på uppdrag av Svensk Kooperation.

– Det är glädjande att se att unga personer är så intresserade av kooperation. Den kooperativa företagsformen med sitt fokus på långsiktighet, hållbarhet och ansvarstagande passar perfekt i både dagens och morgondagens näringsliv. Det är viktigt att utbildningsväsendet tar sitt ansvar och utbildar om den kooperativa företagsformen, eftersom intresset är stort och kunskapen låg hos unga, säger Anders Dahlquist-Sjöberg, ordförande i Svensk Kooperation.

Undersökningen visar också att den allmänna inställningen till kooperativa företag är positiv. 55 procent är positivt inställda till kooperativa företag och endast 9 procent har en negativ inställning.

Kunskap och intresse ökar över tid
Generellt sett är kunskapen om kooperativa företag låg, men en jämförelse med en likadan undersökning från 2017 visar att kunskapen ökat över tid. Den kooperativa företagsformen väcker också alltmer intresse – fler personer är nyfikna på vad det innebär att vara medlem i ett kooperativt företag idag jämfört med år 2017.

Studien genomfördes med 2000 personer i december 2021 som svarat i Sifo-panelen. Webbpanelen är ett slumpmässigt, riksrepresentativt urval av boende i Sverige i åldrarna 18- 79 år. Jämförelser görs med en likadan undersökning som genomfördes år 2017.

Riksbyggen arbetar aktivt för ökad kunskap om kooperation
Den kooperativa idén har utmaningar med att nå ut till yngre målgrupper. Riksbyggen har genomfört kampanjen Friends with benefits, som bland annat spridits via TikTok, för att sätta ljuset på den kooperativa grundtanken och fördelarna med att äga tillsammans.

– Vi vill att fler ska förstå och upptäcka fördelarna med kooperation. Målet med Friends with benefits är att på ett roligt och lite annorlunda sätt beskriva vad som är kooperation. Kampanjen har fått ett starkt genomslag och väckt engagemang, säger Annika Bagge, marknadschef på Riksbyggen.

Totalt omsätter de 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige ca 494 miljarder kronor och Riksbyggen är ett av dessa.

– Allt som kooperationen står för (co-sharing, co-lab, crowdfunding osv) är högintressant för unga - ändå uppfattas kooperationen i sig som lite mossig. Vi tyckte det var dags att rikta strålkastaren mot fördelarna och värdet ett kooperativ, stort som litet, kan ge, berättar Isabel Lechte, strategisk marknadskommunikatör och ansvarig för kampanjen.

För intervjuer och press kontakta:
Petra Pilawa, 076-812 28 48, petra.pilawa@svenskkooperation.se eller
Camilla Lundberg Ney, 070-309 88 84, camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66, hakan.andersson@riksbyggen.se

Bilder