Första spadtaget för nytt boende för äldre i Hudiksvall 2022-08-31, kl 10:00

Första spadtaget för nytt boende för äldre i Hudiksvall

Den 30 augusti var det officiell byggstart för kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) Skyttegillet i Hudiksvall. Det blir ett särskilt boende avsett för personer med demensdiagnos som består av 96 lägenheter. Med och tog det första spadtaget var Mikael Löthstam (S), kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall, Anna-Karin Zarins, marknadsområdeschef Riksbyggen och Johan Persson, affärsområdeschef, JSB. Projektet är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun och Riksbyggen.

– Det är med en varm känsla som vi nu är framme vid att ta det första spadtaget för det nya anpassade äldreboendet för våra äldre. När boendet så småningom tas i bruk blir det en kvalitetshöjning både för våra omsorgstagare och arbetsmiljömässigt för den personal som kommer att arbeta där, säger Mikael Löthstam (S), kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall.

– En annan positiv och viktig del är de odlingslotter som anläggs och som tillför ett mervärde för de äldre i deras boendemiljö, fortsätter Mikael Löthstam.

– Det känns fantastiskt roligt att vi nu kan starta byggandet av KHF Skyttegillet i Hudiksvall. Genom vår modell med kooperativ hyresrättsföreningar för äldre, Vivum, kan Riksbyggen tillsammans med kommunen skapa anpassade bostäder som de boende har ett inflytande över, säger Yvonne Westerlund, affärsutvecklare boende för äldre på Riksbyggen.

Boendet kommer att byggas i området Stormyra i Hudiksvall på fastigheten Skyttegillet.

Det blir 96 lägenheter för personer med demensdiagnos. Förutom den egna lägenheten på 35 kvm finns det gemensamma ytor där den boende kan umgås, äta, se på TV, delta i olika aktiviteter, besöka frisör och få fotvård.

Stor satsning på utomhusmiljön
Utomhus planeras för en rofylld trädgård i två skyddade innergårdar, en aktiv trädgård samt ytor för odlingslotter. Odlingslotterna är tänkt att erbjudas till intresserade genom en odlingsförening.

– Utemiljön är särskilt anpassad för ett boende för personer med en demensdiagnos. Miljön ska stimulera de olika sinnena: syn, smak, doft, hörsel, känsel.

Utanför innergårdarna kommer den aktiva trädgården, som är en park med gångslingor, små rum och större vegetation. Till detta planeras ytor för odlingslotter, som kan erbjudas intresserade från en odlingsförening. De boende kan odla i odlingslådor.

Byggnaden kommer att bestå av två våningar med åtta boendegrupper om 6+6 lägenheter. I varje boendegrupp finns gemensamma utrymmen för matsal och samvaro. På entréplanet finns bland annat ett café och fyra allaktivitetssalar som kan öppnas upp vid behov.

Riksbyggen och Hudiksvalls kommun har sedan juni 2020 samarbetat i ett gemensamt projekt som syftar till att kartlägga förutsättningarna för att skapa moderna och funktionella bostäder för äldre i form av kooperativ hyresrätt. Utgångspunkten har varit kommunens inriktnings- och handlingsplan för 2019–2027, äldres boende.

Vivum är Riksbyggens modell för att skapa trygga boenden för äldre
Kommunen och Riksbyggen bildar gemensamt en kooperativ hyresrättsförening som äger fastigheten. I styrelsen sitter representanter för kommunen, Riksbyggen och hyresgästerna. Föreningens fastighetsprojekt finansieras externt med lån där kommunens åtagande är att säkerställa en kommunal borgen för finansieringen. Hyresnivån bestäms av styrelsen och eventuella överskott går direkt tillbaka till föreningen och dess medlemmar.

Med över 30 års erfarenhet av att skapa och sköta om kooperativa hyresrättsföreningar levererar Riksbyggen en helhetslösning och följer med på hela resan. Riksbyggen håller ihop processen med analyser, planering och genomförande av byggnation, allt med vårt fokus på livet i huset för de boendes bästa.

För mer information:
Yvonne Westerlund, affärsutvecklare Riksbyggen, 072-232 73 49
yvonne.westerlund@riksbyggen.se

Bilder