Riksbyggens Brf NEO Davidshall vinnare av Gröna Lansen och Stadsbyggnadspriset i Malmö 2022-08-26, kl 15:30

Riksbyggens Brf NEO Davidshall vinnare av Gröna Lansen och Stadsbyggnadspriset i Malmö

Dubbel vinst till Riksbyggen! Brf NEO Davidshall i Malmö har tilldelats både Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen. Riksbyggen har byggt om det före detta polishuset i Malmö till bostäder. Brf NEO Davidshall består av 122 bostäder, både nyproducerade lägenheter i tre nybyggda huskroppar och lägenheter som byggts i det fd polishusets tidigare lokaler anno 1934.

– Det är fantastiskt roligt med två så fina utmärkelser, det är verkligen stort och betyder mycket för alla som arbetat med projektet. Utmärkelserna visar också på Riksbyggens bredd och styrka som bostadsutvecklare i Malmö och vi fortsätter med en hög byggtakt på många håll runt om i staden, säger Ulrika Nyström, regionchef på Riksbyggen Bostad Sydväst.

Sedan 40 år tillbaka har Malmö stad delat ut Stadsbyggnadspriset för att uppmärksamma värdefulla förbättringar av Malmös livsmiljöer. Gröna Lansen tillkom år 2001 för att belöna ett miljömässigt hållbart byggande. I år har juryn nominerat tre finalister till Stadsbyggnadspriset och tre finalister till Gröna Lansen, varav två av projekten är nominerade till båda priserna.

– Jag är otroligt glad och stolt över dubbelvinsten. Att genomföra ett projekt som Brf NEO Davidshall har sina utmaningar och samtidigt en ynnest, vi har verkligeen fått använda hela Riksbyggens kompetens. Riksbyggen har under en låg tid arbetat hårt med hållbarhetsfrågorna och nomineringarna är ett kvitto på det, säger Emil Nilsson, projektchef på Riksbyggen.

Brf NEO Davidshall Projektet har ritats av Rits Arkitekter och Jaenecke Arkitekter. Ursprungligen ritades polishuset av arkitekten Frans Evers. Riksbyggen har under projektet försökt bevara husets själ i så stor utsträckning som möjligt. BAB Bygg AB har varit entreprenör för projektet.

Juryns motivering, Stadsbyggnadspriset
”När vi stiger in på innergården till det före detta polishuset, hörs ett spontant wow. Här i de mest centrala delarna av Malmö har 122 nya bostäder tillkommit - och det syns knappt från gatan. Detta är ett både ambitiöst och komplext projekt som balanserar gammalt med nytt och där hög täthet ställs mot skarpa krav på dagsljus och tillgänglighet. Den kulturhistoriskt värdefulla byggnadens rustika kvaliteter är intakta liksom fasadens karaktäristiska rådhusvin. De nya byggnaderna kontrasterar mot den gamla med sina ljusa putsade fasader. Här reflekteras det värdefulla dagsljuset ner på gården och silas genom transparenta lager av sirliga balkongfronter, växtlighet och spröjsar, och skapar på så sätt en privat, lugn och ljus inomhussfär för boendet. Allt detta tillsammans ger denna oväntade wow-effekt, när vi kliver in från Davidshalls torg.

– Med de bevarade byggnadsdetaljerna i ombyggnadsdelen skapas en unik boendemiljö som förenar nutid med dåtid. Förutom olika detaljer har vi har bland annat återanvänt trapphusen med granitsten, trapphusräcken, armaturer och gatsten, berättar Emil Nilsson.

Juryns motivering, Gröna Lansen
”Resurseffektiva Neo utmanar komplexiteten i dagens stadsbyggande och visar på ett föredömligt sätt hur befintliga byggnader kan väckas till liv och hur förtätning i gamla stadsmiljöer kan göras på ett hållbart, resurssmart och miljövänligt sätt. Det goda samarbetet i planering och genomförande lyser igenom resultatet och vi imponeras av förvandlingen som skänkt nytt liv i en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Den återbrukade byggnaden, som energieffektiviserats och fått ökad livslängd, tillsammans med nybyggnationen på innergården, ger en spännande mix av gammalt och nytt. Med respekt för det unika malmöitiska och med ett lågt klimatavtryck, bidrar byggnaderna till att fler Malmöbor får nya hem, mitt i centrala Malmö. Går det att göra på Davidshall, går det att göra på fler platser i Malmö och i resten av Sverige!”

Hållbarhet har varit en viktig del genom hela projektet. När de äldre delarna har renoverats har dessa fått en bättre energiklassning. Hela projektet är certifierat enligt kraven SGBC:s Miljöbyggnad nivå Silver. Brf NEO Davdishall har tidigare bland annat vunnit titeln Årets Miljöbyggnad.

För mer information:
Emil Nilsson, projektchef på Riksbyggen, 040- 10 94 65
emil.nilsson@riksbyggen.se

Bilder