Pressinbjudan: Första spadtaget för KHF Arjeplog Trygga Hem 2022-06-23, kl 07:00

Pressinbjudan: Första spadtaget för KHF Arjeplog Trygga Hem

Den 28 juni är det officiell byggstart för om- och tillbyggnaden av Kooperativ hyresrättsförening (KHF) Arjeplog Trygga Hem. Det första spadtaget tas av Isak Utsi, kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog, Lars Lundgren, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad och Per-Ola Patomella, platschef från Nåiden Bygg.

Under 2020 har Arjeplogs kommun och Riksbyggen tillsammans bildat KHF Arjeplog Trygga Hem. Föreningen har förvärvat fastigheten i kvarteret Minken där de nya lägenheterna ska byggas.

Nu startar en om- och tillbyggnad som kommer att resultera i 48 lägenheter i kvarteret Minken i Arjeplog. Inflyttningen i de nya lägenheterna beräknas kunna ske under början av 2024.

– Det nya vård- och omsorgsboendet får en stor betydelse för hela Arjeplog som kommun och vi är glada att kunna genomföra projektet tillsammans med Riksbyggen, säger Isak Utsi, kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog.

– Det känns väldigt roligt att vi kan sätta spaden i marken och på Riksbyggen ser vi fram emot att genomföra projektet tillsammans med KHF Arjeplog Trygga Hem. Genom projektet skapas 48 lägenheter för äldre, till stor nytta både för kommunen och enskilda äldre personer som har behov av vård- och omsorg, säger Lars Lundgren, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad.

Lägenheterna är i första hand avsedda för stadigvarande boende som fått ett biståndsbeslut från kommunen. Tre lägenheter är till för de som behöver tillfälligt ett boende och i tre lägenheter finns möjligheten för par att bo tillsammans. Både Hälsocentralen och Folktandvården kommer att finnas kvar med sina verksamheter, precis som nu, även under byggtiden.

Media är varmt välkomna att delta under spadtaget!

Dag och tid: 28 juni med start klockan 13.00
Plats:
Dr. Wallqvists väg 3, Arjeplog

Vivum är Riksbyggens modell för att skapa trygga boenden för äldre och behövande
Modellen som Riksbyggen arbetat med i över 30 år har nyligen fått ett nytt namn – Vivum. Kommunen och Riksbyggen bildar gemensamt en kooperativ hyresrättsförening som äger fastigheten. I styrelsen sitter representanter för kommunen, Riksbyggen och hyresgästerna. Föreningens fastighetsprojekt finansieras externt med lån där kommunens åtagande är att säkerställa en kommunal borgen för finansieringen. Hyresnivån bestäms av styrelsen och eventuella överskott går direkt tillbaka till föreningen och dess medlemmar.

Med över 30 års erfarenhet av att skapa och sköta om kooperativa hyresrättsföreningar levererar vi en helhetslösning och vi följer med på hela resan. Riksbyggen håller ihop processen med analyser, planering och genomförande av byggnation, allt med vårt fokus på livet i huset för de boendes bästa. Tillsammans skapar vi en mer levande vardag för äldre och behövande.

– En stor fördel är att beslutsvägarna är korta och investeringar i föreningens fastigheter ställs inte mot andra utgifter i kommunens budget utan finansieras externt. Modellen skapar möjlighet för många kommuner att bygga ett nytt boende, eller göra en om- och tillbyggnad av en befintlig anläggning, att trygga boendeförsörjningen för de äldsta kommuninvånarna, säger Yvonne Westerlund, affärsutvecklare Riksbyggen.

För mer information:
Yvonne Westerlund, affärsutvecklare Riksbyggen, 072-232 73 49
yvonne.westerlund@riksbyggen.se
Lars Lundgren, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad, 0768-373507
Lars.lundgren@riksbyggen.se

Bilder