Riksbyggen Brf Tegelbruket Engelholm vann Ängelholms kommuns miljöpris 2022-06-22, kl 07:00

Riksbyggen Brf Tegelbruket Engelholm vann Ängelholms kommuns miljöpris

Under flera år har Riksbyggen Brf Tegelbruket arbetat för att göra föreningen mer hållbar. Till exempel en stor satsning på införande av energisparprojekt med Riksbyggens hjälp. Nu har föreningen tilldelats Ängelholms kommuns miljöpris om 10 000 kronor.

– Vi är glada och stolta över priset och hoppas att det kan inspirera andra föreningar att kolla vad man kan göra för att förbättra vad man kan göra för miljön och föreningen, säger Maj-Britt Gottfridsson, ordförande i Brf Tegelbruket Engelholm.

– Brf Tegelbruket är ett fantastiskt bra exempel på en bostadsrättsförening som gjort mycket för att bli mer hållbara. Från Riksbyggens sida ser vi det som en viktig uppgift att hjälpa och stötta bostadsrättsföreningarna i deras hållbarhetsarbete, säger Carina Persson, marknadsområdeschef på Riksbyggens fastighetsförvaltning.

Brf Tegelbruket har 64 lägenheter och föreningen är byggd år 1971. Exempel på hållbarhetsåtgärder som föreningen har gjort:

  • All belysning är bytt till LED och de nya lamporna förbrukar 85 procent mindre energi men med bibehållen ljusstyrka.
  • Hissarna är utbytta till nya moderna. De har modern inredning och är energieffektiva samt driftssäkra.
  • Ett stort energiprojekt har genomförts 2018 genom att två frånluftsaggregat installerats på taket. Fjärrvärmekostnaden har sänkts med cirka 75 procent. Efter beaktande för ökade elkostnader innebär detta en kostnadsbesparing på ca 50 procent.
  • Föreningens undercentral har bytts ut och en ny driftövervakning har installerats.
  • Samtliga radiatorer har justerats för att hålla en jämn temperatur i samtliga lägenheter och samtliga ventilationsdon har bytts ut för att få rätt luftflöde i alla lägenheter.
  • Tvättmaskinerna är utbytta mot nya, energieffektiva tvättmaskiner.

Motivering till priset:
”Genom energikartläggning och energieffektiviseringsåtgärder har årets miljöpristagare avsevärt minskat sitt avtryck på miljön och visat på handlingskraft i kampen mot klimatförändringarna. Trots att flerbostadshuset byggdes 1971 uppfyller byggnaden de energikrav som gäller för dagens nyproducerade byggnader. Årets Miljöpristagare har visat att det är möjligt att göra stor skillnad med relativt enkla medel och åtgärder. Vi önskar därmed att detta projekt kan skapa ringar på vattnet och inspirera andra till att vidtag liknande åtgärder för en mer hållbar morgondag."

Om Ängelholms kommuns miljöpris
Varje år delar kommunen ut ett miljöpris för att uppmärksamma och belöna särskilt goda insatser inom miljöområdet. Du kan lämna ett förslag på vem som ska få priset under perioden 1 mars till och med 5 april. Priset ska bland annat främja en hållbar utveckling, öka kommuninvånarnas medvetenhet och engagemang i miljö- och hälsofrågor samt bidra till att utveckla ny miljövänlig teknik.

Hållbarhet är stort. Och litet.

För mer information:
Carina Persson, marknadsområdeschef på Riksbyggens fastighetsförvaltning, 042-18 66 01
carina.persson@riksbyggen.se

Bilder