Brf Kungsberget tilläggsisolerar fasader och bevarar kulturhistoriska värden 2022-06-21, kl 07:00

Brf Kungsberget tilläggsisolerar fasader och bevarar kulturhistoriska värden

Med hjälp av smart och innovativ teknik hjälper Riksbyggen Brf Kungsberget i Linköping att tilläggsisolera fasaderna, byta fönster och ventilation och samtidigt bevara husens karaktär. Ökad hållbarhet och bibehållen estetik går hand i hand i projektet.

– Åtgärderna kommer att ge påtagliga energibesparingar. Vi räknar med en energibesparing på mer än 50 procent per år. Dessutom kommer inomhusklimatet att bli betydligt bättre, säger Pierre Berglund, teknisk förvaltare på Riksbyggen.

Brf Kungsberget har 98 lägenheter samt fyra lokaler i åtta huskroppar i stadsdelen Tannerfors i centrala Linköping.

Huskropparna är från mitten av 1940-talet och har av Linköpings kommun utpekats som byggnader av stort kulturhistoriskt värde.

– Det innebär ganska strikta begränsningar i att förändra byggnadernas karaktär och utseende, berättar Pierre Berglund.

Projektet omfattar bland annat tilläggsisolering och ny putsfasad, nya entrépartier och entrétak, nya fönster och fönsterpartier i butiker och nya balkongfronter. Den gamla frånluftsventilationen byts till en ny FTX-ventilation. FTX står för frånluft- tilluft-värmeåtervinning.

– Styrelsen hade en dialog kring underhållsplanen med Riksbyggen och vi visste att det sedan en lång tid funnits ett underliggande behov av åtgärder för både fasad och ventilation. Och eftersom fönstren varit en del av hur till- och frånluft varit konstruerad sedan tidigare så var även de med i bilden, säger Jessica Kling, ledamot i styrelsen.

Alla installationer utförs på utsidan
Metoden som används i Brf Kungsberget innebär att alla installationer utförs på byggnadens utsida. Nya fönster monteras på distansjärn utanför de gamla. Den gamla fasaden tilläggsisoleras sedan med 180 mm isolering där de nya tilluftskanalerna dras. Ny fasad monteras och de gamla fönstren plockas bort inifrån. Befintliga frånluftskanaler kopplas sedan samman med tilluftskanalerna i ett FTX-aggregat på vinden eller taket.

– En stor fördel med metoden är att det mesta av arbetet sker utanför lägenheterna vilket innebär små störningar för dom boende, säger Pierre Berglund. I en del fall, som för Brf Kungsberget, så förlängs takfot och språng för att bevara byggnadernas karaktär och utseende.

Styrelsen gjorde ett gediget förarbete innan de tog beslut om hur projektet skulle genomföras

– Idén med den här metoden kom från första början från Riksbyggen och vi har under hela processen jobbat tätt med Riksbyggen. Vi är ju själva inga experter, säger Jessica Kling,

Brf Kungsberget tecknade ett så kallat Riksbyggen Ombyggnadsavtal för genomförande av projektet.

Projektet beräknas vara klart i oktober/november 2022.

– När projektet är i gång går nästan all kommunikation direkt mellan Riksbyggen och entreprenören, vilket underlättar väldigt mycket för oss i styrelsen. En viktig del för oss är inte bara den rent ekonomiska utan även att få en förbättrad inomhusmiljön har varit avgörande, säger Jessica Kling.

Läs mer om Riksbyggen Ombyggnad

För mer information:
Pierre Berglund, teknisk förvaltare på Riksbyggen, 013-16 93 68
pierre.berglund@riksbyggen.se

Bilder