Brf Vivas gårdar i Göteborg nominerade till Landskapsarkitekturpriset 2021 2022-03-22, kl 16:30

Brf Vivas gårdar i Göteborg nominerade till Landskapsarkitekturpriset 2021

Gårdarna till prisbelönta Brf Viva i Göteborg, som uppförts av Riksbyggen, har nominerats till Landskapsarkitekturpriset 2021. Brf Viva består av 132 bostäder och gårdarna har utformats av landskapsarkitekterna 02Landskap. Hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv genomsyrar hela projektet. Brf Viva har tidigare bland annat tilldelats Kasper Salin-priset.

– Det är väldigt roligt att Brf Viva har nominerats till Landskapsarkitekturpriset 2021. I Brf Viva har Riksbyggen tänkt hållbarhet ur alla perspektiv. Utgångspunkten i gestaltningen av gårdarna har varit att utgå från platsens förutsättningar i den branta slänten och varsamt placera husen på pelare och bevara grönskan tätt inpå byggnaderna, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg.

– Det har varit ett annorlunda, utmanande och lärorikt projekt. Det är extra roligt med nominering till Landskapsarkitekturpriset! Det är bra att man lyfter bostadsgårdarna, det är ju en utemiljö som ligger många närmast och våra barns första och dagliga vistelsemiljö, säger Sabina Richter, landskapsarkitekt LAR/MSA, 02Landskap.

Ett stort engagemang genom hela projektet har varit en viktig del i framgången.

– Det är också ganska ovanligt att samma gäng har varit med från idé till slutligt genomförande. En stor del i att Vivas gårdar nu är nominerade tror jag beror på att vi har haft en ambitiös och lyhörd beställare och att vi har fått möjlighet att ta fram gränsöverskridande lösningar, säger Sabina Richter.

Juryns motivering
”Få projekt överraskar som Viva, en uppseendeväckande vacker och spännande miljö som tar vara på landskapets värden och låter urberget styra gestaltningen. Flera pris har gått till husen, men behovet av goda exempel på nytänkande för utemiljöer och arbetsprocesser är skäl att lyfta bostadsrättsföreningens gårdar – det är sällsynt att arkitekturen driver innovation i den här utsträckningen.

Den skickliga hanteringen av berg, sten, vatten och växter ger ett lekfullt och dramatiskt svar på vad en bostadsgård kan vara. Projektets ansvariga har gjort medvetna vägval utifrån ett svårt läge med målet att skapa ett så litet miljöavtryck som möjligt. För att minimera sprängning av berg och påverkan på den branta östsluttningen är tillgänglighetsanpassningen inte helt uppfylld.

Landskapsarkitekterna har utformat den komplexa anläggningen i samarbete med Göteborgs botaniska trädgård. De har byggt upp växtbäddar på den kala klippan med torv och sten; planteringar är inkilade i skrevor och avsatser där dagvattnet letar sig i rännilar nerför berget. Med ett metodiskt angreppssätt har arkitekten skapat hög verkshöjd i ett extremt läge. Viva visar vägen mot nya former för samverkan mellan forskning och praktik och mellan landskapsarkitekter och byggare.”

Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan i en digital sändning, öppen för alla, torsdag den 7 april 2022. Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur tilldelas ett landskapsarkitekturobjekt av hög arkitektonisk kvalitet gällande gestaltning, förverkligande och utförande

Riksbyggen har högst NKI ”utanför bostaden”
Under lång tid har Riksbyggen arbetat för att skapa attraktiva ytor utanför bostadshusen. Den senaste mätningen av Nöjd Kund Index, NKI, visar att Riksbyggen är nummer 1 i branschen när det gäller utemiljön. Riksbyggen har ett NKI på 80 i kategorin ”utanför bostaden” och branschsnittet är 75.

– Miljön utanför husen är en viktig del som en förlängning av bostaden. Vi vill skapa funktionella och tilltalande platser runt husen som både bidrar till miljömässig och social hållbarhet, säger Mikael Ahlén.

För mer information:
Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg, 070-587 24 04

Bilder