Detaljplan har vunnit laga kraft för Riksbyggens kommande kvarter Svartviks strand i Upplands-Bro 2022-03-22, kl 08:00

Detaljplan har vunnit laga kraft för Riksbyggens kommande kvarter Svartviks strand i Upplands-Bro

Riksbyggens bostadsplaner för Svartviks strand, i Kungsängen, Upplands-Bro, kommer att skapa stations- och vattennära bostäder och samtidigt ge kommuninvånarna en bättre tillgång till Mälaren. Sammanlagt planerar Riksbyggen och den lokala fastighetsaktören Inmec för cirka 160 bostäder vid Svartviks strand. Detaljplanen för det kommande bostadsområdet har nu vunnit laga kraft.

De nya bostäderna vid Svartviks strand kommer att ligga på gångavstånd till pendeltågsstationen i Kungsängen. Upplands-Bro kommun har en tydlig målsättning att skapa förutsättningar för stationsnära bostäder med närhet till centrumservice.

– Det har varit en lång process som nu är i hamn. Bostäderna vid Svartviks strand får ett perfekt pendlarläge, säger Thomas Lenell, samhällsbyggnadschef Upplands-Bro kommun.

– Vi är väldigt glada att detaljplanen nu vunnit laga kraft, ett viktigt steg på vägen mot en ny attraktiv livsmiljö för boende och kommuninvånare. Nu går vi vidare i genomförandet av projektet där Riksbyggen kan tillföra nya stations- och vattennära bostäder i Upplands Bro, säger Anna-Karin Zarins, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Uppsala-Gävle-Dala.

Riksbyggen och den lokala fastighetsaktören Inmec planerar tillsammans för cirka 160 nya bostäder, varav Riksbyggen står för ca 130 av dessa.

För mer information:
Anna-Karin Zarins, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Uppsala-Gävle-Dala, 073-616 10 1
Anna-Karin.Zarins@riksbyggen.se

Bilder