Välkommet att gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan påskyndas 2022-03-08, kl 15:10

Välkommet att gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan påskyndas

Regeringen uppdrar åt Boverket att lämna förslag på hur införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas och hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan utvidgas. Riksbyggen har tidigare efterlyst en snabbare tidtabell för införandet av gränsvärden och välkomnar beskedet.

– Införandet av gränsvärden är en viktig del i att uppnå önskad effekt och åstadkomma minskade klimatutsläpp. Riksbyggen har i sitt remissvar föreslagit en tidigareläggning av gränsvärden till år 2025 och vi är därför glada över beskedet från regeringen, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Boverket har tidigare föreslagit att skarpa utsläppskrav ska införas först 2027. Boverket ska nu utreda och föreslå hur gränsvärden för nya byggnaders klimatpåverkan skulle kunna införas tidigare än 2027

– Riksbyggen är ett av de företag som bygger flest nya bostäder i Sverige. Vi nu fram emot att vara med i dialogen om införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan, säger Karolina Brick.

Riksbyggen anser i sitt remissvar att klimatdeklarationer för byggnader är ett steg i rätt riktning och att det behövs styrmedel som kompletterar de frivilliga åtaganden som byggsektorn i Sverige åtagit sig för att nå målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

– För att nå byggnader med lägre klimatpåverkan behöver klimatdeklarationen utvecklas med exempelvis fler livcykelfaser och gränsvärden. Därför välkomnar vi detta besked om tidigareläggning, det skapar incitament till att bygga med lägre klimatpåverkan, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

I januari 2022 började kravet på klimatdeklarationer för nybyggda hus gälla, dock utan gränsvärden. Det innebär att en byggnads utsläpp av växthusgaser måste redovisas.

Läs mer Riksbyggens bostadspolitiska arbete på Riksbyggen Opinion.

För mer information:
Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen, 070-291 54 47
karolina.brick@riksbyggen.se
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
hakan.andersson@riksbyggen.se

Bilder