Premiär för Kulturbygget – Riksbyggens nya program om företagskultur 2022-03-10, kl 07:00

Premiär för Kulturbygget – Riksbyggens nya program om företagskultur

Företagskulturen är basen för att bygga långsiktiga företag som både skapar samhälls- och affärsnytta. En stark företagskultur kan inte kopieras eller tas från ett annat företag eller organisation, den måste byggas inifrån. I det första avsnittet deltar Liza Nyberg, vd för Svensk Fastighetsförmedling och Johanna Frelin, vd för Riksbyggen - välkommen till Kulturbygget!

”Resan i utvecklingen av företagskulturen startar i den egna ledningsgruppen och i sig själv”, Johanna Frelin.

”Det gäller att ta temperaturen i varje ny organisation. Det är aldrig samma resa som på ditt tidigare jobb, det är oerhört viktigt att komma ihåg”, Liza Nyberg.

”Ägarformen spelar en väldigt stor roll. Riksbyggen är kooperativt företag och här är långsiktighet och hållbarhet på riktigt. Det var en aha-upplevelse för mig”, Johanna Frelin.

”Det handlar inte om att det som gjorts tidigare i ett företag har varit fel, utan bygga vidare och utveckla från den punkt där man nu står”, Liza Nyberg.

”Kultur kan vara lite fluffigt. Det gäller att bestämma, vilka attityder och beteenden vill vi ha?”, Johanna Frelin.

”Kulturarbetet kan inte vara ett spår på sidan om utan en naturlig del av den dagliga verksamheten”, Liza Nyberg.

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
Hakan.andersson@riksbyggen.se

Bilder