Brf i Värnamo storsatsar på energiåtgärder - minskar kostnader och klimatpåverkan 2022-03-03, kl 07:00

Brf i Värnamo storsatsar på energiåtgärder - minskar kostnader och klimatpåverkan

Brf Rörestorpshus 2 i Värnamo genomför en rad olika energibesparingsåtgärder i samband med renovering av föreningens byggnader. Nytt tak, installation av solceller, nya fönster och ny teknik för bland annat smart styrning av värmesystem och driftövervakning. Åtgärderna uppskattas minska föreningens årliga kostnader med cirka 1,1 mkr och koldioxidutsläppen med 129 ton/år.

– Projektet startade med att vi skulle byta fönster men föreningen hade inte råd. Men genom att ta ett helhetsgrepp om husen och göra många åtgärder som sparar energi kommer vi att sänka våra kostnader och samtidigt bidra till ett minskat klimatavtryck. Det känns fantastiskt, säger Robert Rosenqvist som är ordförande i Brf Rörestorpshus 2.

Brf Rörestorpshus 2 består av 12 byggnader med 201 lägenheter som är uppförda 1966–1967. I föreningen finns också lokaler med bland annat en förskola och livsmedelsbutik. Ombyggnadsprojektet kommer att start under våren 2022.

– Projektet är ett bra exempel på vilka vinster som uppstår om man tar ett helhetsgrepp om underhållsbehov och energibesparingsåtgärder. Ny teknik är också avgörande för att få ut maximal effekt av investeringarna, säger Daniel Nylund, projektchef på Riksbyggen.

Åtgärder som ska genomföras:

 • Återvinning av energi i frånluft.
 • Byte tak.
 • Installation av solceller.
 • Byte fönster.
 • Bortkoppling av gammal hetvattenkulvert och byte till individuella fjärrvärmeanslutningar.
 • Renovering av värmesystem inkl. byte av alla radiatorer.
 • Ny dränering samt isolering av källarväggar.
 • Uppkoppling till överordnat driftövervakningssystem.
 • Smart styrning av värmesystem med bland annat temperaturgivare i lägenheter.
 • Ombyggnation till gemensam el med IMD på hushållsel.
 • Förbereda för ev. framtida likströmsnät och fördelning av producerad solel mellan byggnaderna.

Alla åtgärder tillsammans med Riksbyggens tjänst Energiförvaltning med kontinuerlig analys och optimering av fastighetens energianvändning gör att energiprestandan beräknas minska från 127 kWh/m2 till 69 kWh/m2.

– Enligt de långtidskalkyler som gjorts är energibesparingarna så lönsamma att föreningen inte ska behöva höja sina avgifter mer än vid ett normalår, en procent, säger Peter Ström, energiingenjör på Riksbyggen.

Genomförandet av projektet beräknas ta ungefär 1,5 år från byggstart.

Riksbyggen kan idag erbjuda Energiförvaltning över hela landet. Sammanlagt har 500 medarbetare på Riksbyggen utbildats inom området. Tjänsten Energiförvaltning innebär att Riksbyggens energiingenjörer med hjälp av bland annat AI teknik analyserar och optimerar fastigheter.

– Det är mycket glädjande att vårt rikstäckande erbjudande Energiförvaltning resulterar i projekt som ombyggnaden av Brf Rörestorpshus 2. I tjänsten ingår också att vi gör en energiutredning där vi föreslår och hjälper kunden att genomföra energiinvesteringar. Det är kombinationen av olika åtgärder och kontinuerlig analys och optimering som ger maximal effekt, precis som i fallet med Brf Rörestorpshus 2, säger Göran Danling, affärsutvecklare energitjänster på Riksbyggen.

För mer information om Energiförvaltning:
Göran Danling, affärsutvecklare energitjänster på Riksbyggen, 070-35 00 411
goran.danling@riksbyggen.se

För mer information om projektet Brf Rörestorpshus 2:
Daniel Nylund, projektchef, Riksbyggen, 036-10 84 05
Daniel.Nylund@riksbyggen.se

Bilder