Riksbyggen klättrar på internationell kooperativ topplista 2022-02-24, kl 13:00

Riksbyggen klättrar på internationell kooperativ topplista

International Cooperative Alliance har nu lanserat World Cooperative Monitor, en rapport om de 300 största kooperativa och ömsesidiga företagen i världen. Förutom att ranka de största kooperativa företagen listas företag i olika sektorer. På listan där bl a bostadskooperationer rankas tar Riksbyggen en sjätteplats, två steg upp jämfört med tidigare år.

– Fantastiskt roligt att Riksbyggen står sig väl i ett internationellt sammanhang. Riksbyggen är ett bra exempel på ett kooperativt företag där lönsamhet och tillväxt kombineras med hållbarhet, långsiktighet och samhällsnytta, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

I rapporten, som är den tionde i ordningen, rankas företagen efter omsättning, efter bransch och efter omsättning per antal invånare i landet. I rapporten, som utgår från 2019 års siffror, återfinns sektorn ”övrigt” som inkluderar bostadskooperationer, kooperativ företagsrådgivning, transporter och kommunikation. Här finns Riksbyggen bland topp tio, på plats nummer sex.

– De kooperativa och ömsesidiga företagen utgör en stor och viktig del av näringslivet i Sverige. Att förena affärsnytta med demokratiska värderingar är viktigare än någonsin. En majoritet av Riksbyggens ägare är samtidigt våra kunder och det ställer höga krav på effektivitet och kvalitet, säger Christian Bengtzelius, föreningschef på Riksbyggen.

Statistik från Svensk Kooperation visar att de 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige omsatte 494 miljarder kronor år 2020.

Sverige på plats elva i världen
Sverige hamnar på elfte plats i världen när World Cooperative Monitor rankar omsättningen av de 300 största kooperativa och ömsesidiga företagen. Bland de högst placerade svenska kooperativa och ömsesidiga företagen hittar vi Folksam, Lantmännen och Länsförsäkringar.

Kooperationen och de globala målen
När de tillfrågade kooperativa och ömsesidiga företagen i den globala studien får ange vilket eller vilka av de globala målen som de arbetar med så anger flest att de bidrar till uppfyllandet av mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna. Hälften anger också att de aktivt bidrar till mål 17 om genomförande och partnerskap för målen.

Mer om den globala kooperativa rankingen
Totalt hade de 300 största kooperativa och ömsesidiga företagen i de länder som ingår i rapporten en omsättning på över 20 000 miljarder kronor. (2 180,01 billion USD).

Här kan du läsa mer om några av de svenska kooperativa och ömsesidiga företagens ranking.

Du hittar rapporten här eller på World Cooperative Monitors webbsida. Vill du läsa Svensk Kooperations artikel om förra årets rapport hittar du den här.

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66

Bilder