Rekordstarkt 2021 lägger grunden för ett offensivt och mer hållbart Riksbyggen 2022-04-05, kl 07:00

Rekordstarkt 2021 lägger grunden för ett offensivt och mer hållbart Riksbyggen

Riksbyggen hade under 2021 ett operativt rörelseresultat på 2 882 (426) miljoner kronor, mkr. Omsättningen ökade till 9 890 mkr, en ökning med 11 procent jämfört med 2020. Under 2021 sålde Riksbyggen totalt 1 253 bostäder vilket är en ökning med 33 procent jämfört med året innan och lönsamheten inom affärsområde Fastighetsförvaltning ökade.

– Riksbyggen har ett oerhört starkt utgångsläge för att öka produktionen av nya bostäder och samtidigt bidra till ökad innovation och hållbarhet, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen.

Under 2021 sålde Riksbyggen av 70 procent av Unobo till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB. Det är den största affären för Riksbyggen i modern tid och utgör en stor del av det operativa resultatet för 2021.

– Även det underliggande resultatet för 2021 är starkt vilket är väldigt viktigt. Det behövs en långsiktigt hög byggtakt under många år för att nå en balans på bostadsmarknaden och det vill Riksbyggen bidra till, säger Johanna Frelin.

Försäljningen av bostäder var rekordstark under 2021.

– Försäljningsframgångarna finns i projekt från Malmö till Kiruna och med olika målgrupper. När husen är klara stannar vi kvar och tar hand om förvaltningen. Det gör att vi kan tänka hållbarhet från det första planeringsstadiet till det att de boende flyttar in och lever sin vardag i husen som vi byggt, säger Johanna Frelin.

Under 2021 har Riksbyggen lanserat proptech-bolaget Rafino. Med Rafino har Riksbyggen ett snabbspår för utvecklingen av nya digitala tjänster. Tjänster som Rafino utvecklar ska även erbjudas andra i branschen.

– Ska vi bli mer digitala och mer hållbara så räcker det ju inte med att Riksbyggen blir det, störst effekt får vi om hela branschen utvecklas och det vill vi vara med och bidra till, säger Johanna Frelin.

Riksbyggen är anslutna till Science Based Target initiative (SBTi) och har under 2021 tagit beslut om tre övergripande klimatmål. Målen är satta utifrån vetenskapen och det som krävs för att nå Parisavtalets målsättning om max 1,5 graders uppvärmning.

– I ett av de tre målen åtar vi oss att minska utsläppen av växthusgaser i nyproducerade byggnader i ett livscykelperspektiv med 50 procent per kvadratmeter/BTA senast 2030. Vi kommer att behöva spänna bågen rejält för att klara det, säger Johanna Frelin.

Resultat 1 januari – 31 december 2021
Nettoomsättning: 9 890 mkr (8 897 mkr).
Operativt rörelseresultat: 2 882 mkr (426 mkr).
Antalet bostäder i produktion: 3 824 (4 092).
Antalet förvaltade bostadsrättsföreningar: 4 423 (4 384). Av dessa är 1 721 (1 712) andelsägande bostadsrättsföreningar.
Eget kapital: 8 567 mkr (5 850 mkr)
Soliditet: 58% (39%)

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
hakan.andersson@riksbyggen.se

Bilder