Ökat bostadsbyggande – det gäller att fortsätta i samma tempo 2022-02-17, kl 15:00

Ökat bostadsbyggande – det gäller att fortsätta i samma tempo

Enligt preliminära siffror från SCB påbörjades nybyggnation av cirka 63 900 lägenheter under 2021. Det är 16 procent fler lägenheter jämfört med 2020 då 54 869 lägenheter började byggas. En hög byggtakt under många år behövs för att nå balans på bostadsmarknaden.

– Det är både roligt och viktigt att vi har så här höga nivåer på bostadsbyggandet i Sverige. Det gynnar många människor, både de som har möjlighet att flytta in i de nya bostäderna men också andra i och med att en del av denna nyproduktion startar flyttkedjor, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Siffrorna för 2021 tangerar nästan 2017 års siffror då 64 083 lägenheter påbörjades.

I flerbostadshus påbörjades cirka 51 150 lägenheter under året vilket är ungefär 16 procent mer än 2020.

– Under lång tid byggdes det för få bostäder Sverige och det kommer att ta många år av ett högt bostadsbyggande för att få balans på bostadsmarknaden. Vi får inte slå oss till ro, säger Johanna Bjurskog.

Omtag kring investeringsstöd för hyresrätter
Av de 51 150 lägenheter i flerbostadshus är cirka 63 procent hyresrätter vilket kan jämföras med 65 procent för 2020. Investeringsstödet för hyreslägenheter har på många orter stor påverkan på hyresnivån.

– För Riksbyggen har investeringsstödet för hyresrätter varit avgörande för att bygga hyresrätter med rimliga hyror runt om i landet. Det har inneburit att vi kunnat bygga ettor och tvåor med hyror som är 1500-2000 kronor lägre än annars, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Stödet avvecklades vid årsskiftet.

– Riksbyggen efterlyser ett omtag i frågan när det gäller investeringsstödet. Behovet av nya hyreslägenheter med rimliga hyror är fortsatt stort, säger Mårten Lilja.

Se senaste avsnittet av 5 Minuter med Johanna Bjurskog som bl a handlar om den ökade byggtakten.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:

  • Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
  • Behåll investeringsstödet för byggande av hyresrätter. Investeringsstödet har stor betydelse för att hålla byggvolymerna av hyresrätter uppe.
  • Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

Läs mer Riksbyggens bostadspolitiska arbete på Riksbyggen Opinion.

För mer information:
Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare, 072-465 66 92
johanna.bjurskog@riksbyggen.se
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
hakan.andersson@riksbyggen.se

Bilder