Många bra förslag som stärker bostadsrätten som upplåtelseform 2022-02-15, kl 10:00

Många bra förslag som stärker bostadsrätten som upplåtelseform

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med ett antal förslag som innebär att skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt stärks. Riksbyggen ställer sig positiv till många av förslagen som det tagits beslut om, till exempel att kapning av bostadsrättsföreningar förhindras, att möjligheten till Hyrköp av bostadsrätt för unga vuxna kvarstår och att regelverket kring bostadsrättshavarnas ombyggnad av den egna lägenheten stärks.

– Regeringen har tagit till sig mycket av de synpunkter som Riksbyggen har haft på förslaget och det är vi mycket glada för. I Sverige finns över en miljon bostadsrätter och det är viktigt att upplåtelseformen utvecklas och att skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt stärks, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

För att förhindra ”kapning” av bostadsrättsföreningar föreslås att ingen medlem kan få mer än en röst. Flera bostadsrättshavare som äger en bostadsrätt gemensamt ska inte heller kunna ha mer än en röst tillsammans.

– Det här är en viktig förändring för att förhindra att en bostadsrättsförening ”kapas”. En lucka i regelverket täpps nu till vilket vi är mycket bra och efterlängtat, säger Sofia Berg Horner, chefsjurist på Riksbyggen.

En ny förverkandegrund föreslås också. Den som utan tillstånd vidtar tillståndspliktiga åtgärder i lägenheten och efter anmodan inte vidtar rättelse kan få sin bostadsrätt förverkad.

– Styrelserna har stått ganska maktlösa tidigare inför bostadsrättshavarnas ombyggnationer av lägenheterna. För att inte ta ifrån bostadsrättshavarna möjligheten att göra om i rimlig omfattning föreslås att hyresnämnden ska kunna pröva styrelsens nekande till tillstånd, säger Sofia Berg Horner.

I betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31) föreslogs ett generellt förbud mot optionsavtal vilket Riksbyggen tillstyrkte. Sedan dess har Riksbyggen utvecklat modellen med Hyrköp. Konceptet syftar till att underlätta för unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden.

– Från Riksbyggens sida har vi har uppmärksammat regeringen på detta. Regeringen har hörsammat våra synpunkter och föreslår därför förbud mot optionsavtal om framtida upplåtelse men inte om framtida överlåtelse. Det gör att Riksbyggen kan fortsätta med Hyrköp som finns i allt fler projekt, Sofia Berg Horner.

För mer information:
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Sofia Berg Horner, chefsjurist på Riksbyggen, 08-698 42 53

Bilder