Henrik Forsgren ny hållbarhetsspecialist med energifokus på Riksbyggen 2022-02-15, kl 07:00

Henrik Forsgren ny hållbarhetsspecialist med energifokus på Riksbyggen

Riksbyggen förstärker med energikompetens och rekryterar Henrik Forsgren som ny hållbarhetsspecialist. Henrik kommer att tillföra viktig kompetens och stötta organisationen i energifrågor när det gäller både nyproduktion av bostäder och fastighetsförvaltning. Närmast kommer Henrik från Einar Mattson.

– Det ska bli både spännande och roligt att axla jobbet som hållbarhetsspecialist på Riksbyggen som har en tydlig ambition att ligga i täten när det gäller ökad hållbarhet. Det finns en stor potential att minska energianvändningen i det befintliga beståndet genom till exempel energitjänster och där Riksbyggen ligger långt framme, säger Henrik.

Henrik är civilingenjör inom teknisk fysik och kommer närmast från en tjänst energiexpert och projektledare inom fastighetsteknik på Einar Mattson.

– Bygg och fastighetssektorn står för en stor del av energianvändningen i Sverige och har en betydande roll att spela i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Riksbyggen har ambitiösa hållbarhetsmål och vi har många innovativa projekt som ska bidra till att uppfylla dessa. Det känns mycket bra med Henriks djupa kompetens inom energiområdet i rollen som hållbarhetsspecialist på Riksbyggen, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Riksbyggen är den aktör med flest flerfamiljshus som är certifierade enligt kraven för Miljöbyggnad. Genom att systematiskt använda kraven för Miljöbyggnad i nyproduktionen av bostäder bidrar Riksbyggen till mer hållbara boendemiljöer.

Riksbyggen har fått många utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete. Till exemepel utsågs Riksbyggens Brf NEO Davidshall i Malmö till Årets Miljöbyggnad. Ett projekt där det före detta polishuset byggts om till bostäder. Ett bra exempel där Riksbyggen återanvänt en befintlig byggnad, bevarat en del av Malmös historia och skapat fina bostäder på ett mer hållbart sätt.

För mer information:
Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen, 070-291 54 47
karolina.brick@riksbyggen.se

Bilder