Elbilsladdning hett på bostadsrättsföreningarnas hållbarhetslista 2022-02-21, kl 06:30

Elbilsladdning hett på bostadsrättsföreningarnas hållbarhetslista

Effektivare belysning och andra åtgärder för att minska energianvändningen i husen toppar Riksbyggens lista över bostadsrättsföreningarnas hållbarhetsåtgärder under 2021. Att allt fler väljer elbilar syns nu också för första gången på listan, installera laddstation för elbilar kommer in på plats nummer tio.

– Stigande elpriser och en ökad medvetenhet i bostadsrättsföreningarna att bidra till ökad hållbarhet gör att energiåtgärderna är glödheta just nu. När allt fler skaffar elbil sätts fokus på en av flaskhalsarna – möjligheten att ladda bilen, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Riksbyggen samlar sedan 2010 in statistik över vilka hållbarhetsåtgärder som bostadsrättsföreningarna genomför. Sammanlagt förvaltar Riksbyggen cirka 4 400 bostadsrättföreningar.

Jättepotential att minska energianvändningen i byggnader
– Det råder ingen tvekan om att energiåtgärder är av stort intresse och det avspeglar sig också i topplistan. Energimyndighetens sektorsstrategier pekar på en effektiviseringspotential om 20-25 procent och det är kul att många åtgärder genomförs i bostadsrättsföreningarna som bidrar till minskad energianvändning, säger Mari-Louise Persson, miljö- och energichef på Riksbyggen.

Tempot i bostadsrättsföreningarnas hållbarhetsarbete skulle kunna öka med hjälp av ett statligt stöd. Fler än 6 av 10 bostadsrättsföreningar skulle genomföra någon grön åtgärd om ett statligt stöd införs, visar en undersökning som Riksbyggen gjort. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

– Det finns en stark vilja hos många bostadsrättsföreningar att göra gröna åtgärder och mycket görs redan idag, säger Karolina Brick.

Mycket att tänka på vid installation av laddstationer
Omställningen till elbilar har tagit rejäl fart. I många bostadsrättsföreningar finns nu elbilsladdning på agendan.

– Vi märker ett stort tryck, många hör av sig och vill ha hjälp. Att handla upp elbilsladdning är inte helt enkelt eftersom det finns många fallgropar gå i och en viktig uppgift för oss som fastighetsförvaltare är att guida föreningarna, säger Mari-Louise Persson.

Begränsning i fastighetens elkapacitet är en av utmaningarna, både på den totala kapaciteten och på den del av elnätet som matar de planerade laddstationerna. Det är inte heller alla laddstationer som stödjer den öppna standard som finns för att kommunicera med laddstationen.

– Riksbyggen arbetar just nu på med en central upphandling som innebär att vi kommer kunna erbjuda våra kunder bra och framtidssäkra lösningar inom elbilsladdning, säger Mari-Louise Persson.

Intresset för blommande gårdar håller i sig
Under pandemin ökade intresset för plantering av växter som blommar hela året, en nyhet på fjolårets lista.

– Intresset för plantering håller i sig och finns kvar på årets lista vilket både är kul och bra för planeten. Hållbarhet är både stort och litet. Små åtgärder som alla kan genomföra får i slutänden också en stor påverkan på miljön, säger Karolina Brick.

Riksbyggens topplista/bostadsrättsföreningarnas hållbarhetsåtgärder

1. Inventering och byte av ljuskällor, inom- och utomhus

2. Effektivisering av värmesystemet*

3. Välkomna nya medlemmar.

4. Utse miljö- och energiansvarig

5. Förbättrat skyltningen i källsorteringsrummet

6. Byte av gamla tvättmaskiner och torkutrustning i tvättstugan.

7. Byte till ett elavtal som innebär el från förnyelsebara källor.

8. Träffas dagtid i sociala aktiviteter

9. Planterat växter som blommar hela säsongen

10. Installerat laddstation för elbilar

*I Effektivisering av värmesystemet ingår kontroll av temperatur, driftsövervakning och injustering av värmesystem

För mer information:
Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen, 070-291 54 47
karolina.brick@riksbyggen.se
Mari-Louise Persson, miljö- och energichef Riksbyggen, 08-698 41 74
mari-louise.persson@riksbyggen.se

Bilder