Många bra förslag i Byggmarknadskommissionens slutrapport 2022-01-25, kl 15:30

Många bra förslag i Byggmarknadskommissionens slutrapport

Byggmarknadskommissionen presenterar i sin slutrapport förslag inom fem områden för att motverka arbetslivskriminaliteten och osund konkurrens i byggbranschen. Riksbyggen välkomnar rapporten och arbetet för att göra byggbranschen sundare.

– Det här är oerhört viktiga frågor för oss på Riksbyggen. Vi är en av Sveriges största producenter av nya bostäder och vi har bostadsprojekt från Malmö till Kiruna. Vi välkomnar rapporten, säger Johanna Frelin, vd Riksbyggen.

Bland annat föreslår Byggmarknadskommissionen att sekretessen mellan myndigheter ska minska, sekretessen på företagens skattekonto ska brytas, tillsynen av utstationeringsregistret intensifieras, handläggningstiderna för mål i förvaltningsdomstolarna ska kortas samt en utveckling av ID06-systemet.

– I Riksbyggens bostadsproduktion arbetar vi dagligen med att både öka säkerheten på byggena och skapa mer ordning och reda. Till exempel tillåter vi bara underleverantörer i två led för att underlätta kontrollen av vilka företag som är verksamma på våra byggen och därigenom minska risken att oseriösa företag kommer in på våra arbetsplatser, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Byggmarknadskommissionen är ett initiativ från byggbranschen. Bakom kommissionen står förutom Riksbyggen även Byggnads, Peab, Skanska, NCC, Veidekke, JM, Åke Sundvall, SKB, HSB, Byggföretagen, OBOS, Sveriges Allmännytta, Unionen, LO, SBAB, Ledarna, Installationsföretagen, Innovationsföretagen, Elektrikerna och Seko.

Mer om Riksbyggens bostadspolitiska arbete finns på riksbyggen.se/opinon

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
hakan.andersson@riksbyggen.se

Bilder