Start för byggandet av 48 lägenheter i KHF Arjeplog Trygga Hem 2022-01-28, kl 07:00

Start för byggandet av 48 lägenheter i KHF Arjeplog Trygga Hem

Arjeplogs kommun och Riksbyggen har i samverkan bildat Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) Arjeplog Trygga Hem. Nu startar en om- och tillbyggnad i kvarteret Minken i Arjeplog som kommer att resultera i 48 lägenheter. Inflyttningen i de nya lägenheterna beräknas kunna ske under början av 2024. Entreprenör för genomförandet är Nåiden Bygg.

– Genom att bilda Kooperativa hyresrättsföreningen Arjeplog Trygga Hem får vi en unik möjlighet att bygga 48 nya lägenheter för äldre som det finna ett stort behov av. Det nya vård- och omsorgsboendet får en stor betydelse för hela Arjeplog som kommun och vi är glada att kunna genomföra projektet tillsammans med Riksbyggen, säger Isak Utsi, kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog.

Under 2020 har Arjeplogs kommun och Riksbyggen tillsammans bildat KHF Arjeplog Trygga Hem.

– På Riksbyggen är vi mycket glada och ser fram emot att genomföra projektet tillsammans med KHF Arjeplog Trygga Hem. Genom projektet kan Riksbyggen som långsiktig samhällsutvecklare vara med och bidra till ett fint särskilt boende för äldre, till stor nytta både för kommunen och enskilda äldre personer som har behov av vård- och omsorg, säger Yvonne Westerlund, affärsutvecklare Riksbyggen.

– Vi ser fram emot att få genomföra ytterligare ett projekt tillsammans med Riksbyggen, och samtidigt vara en del av utvecklingen i Arjeplog. I linje med vår värdegrund hoppas vi kunna upphandla såväl material, arbetskraft och eventuella underentreprenörer i regionen, säger Per Utterström, arbetschef Nåiden Bygg.

Föreningen har förvärvat fastigheten i kvarteret Minken där de nya lägenheterna ska byggas. I februari börjar om- och tillbyggnaden av lägenheterna, ytor för samvaro och verksamhetslokalerna. Kommunen kommer att ansvara för vård- och omsorg i boendet.

Lägenheterna är i första hand avsedda för stadigvarande boende som fått ett biståndsbeslut från kommunen. Tre lägenheter är till för de som behöver tillfälligt ett boende och i tre lägenheter finns möjligheten för par att bo tillsammans. Både Hälsocentralen och Folktandvården kommer att finnas kvar med sina verksamheter, precis som nu, även under byggtiden.

Om kooperativa hyresrättsförening för äldre
Riksbyggen har under de senaste 30 åren etablerat kooperativa hyresrättsföreningar i drygt tio procent av landets kommuner. I koncept med kooperativ hyresrättsförening för äldre, stiftas en förening gemensamt av kommunen och Riksbyggen som i samarbete skapar moderna och värdiga vård- och omsorgsboenden samt trygghetsboende, helt styrt av kommunens behov.

Bildandet av en kooperativ hyresrättsförening är bra för de kommuner som vill ha ett alternativ till traditionellt, kommunalt fastighetsförvaltande, men samtidigt möta ett ökande vård- och omsorgsbehov samt trygghetsboenden. Att bo i en kooperativ hyresrätt ger också de boende ett inflytande över sitt boende och inträdesavgiften är låg.

För mer information:
Yvonne Westerlund, affärsutvecklare Riksbyggen, 072-232 73 49
yvonne.westerlund@riksbyggen.se
Lars Lundgren, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad, 0768-373507
Lars.lundgren@riksbyggen.se

Bilder