Riksbyggens och Elof Hanssons nya landmärke vid Masthuggskajen tar form 2022-01-24, kl 07:00

Riksbyggens och Elof Hanssons nya landmärke vid Masthuggskajen tar form

Riksbyggen och Elof Hansson Fastigheter har i samverkan med Göteborgs Stad genomfört parallellt arkitektuppdrag avseende kvarteret F2 på Masthuggskajen, Göteborg. I kvarteret kommer ett bostadshus om 16 våningar med kommersiella lokaler i de två nedersta våningarna att uppföras. Riksbyggens del i projektet avser våning 8-16 och totalt cirka 80 lägenheter med bostadsrätt. Uppdraget att utforma projektet har gått till LINK Arkitektur.

– Vi har nu tagit ett stort steg på vägen för ett genomförande av projektet. Riksbyggen vill vara med och skapa ett levande kvarter med både bostäder och kommersiella lokaler vid Masthuggskajen. Det blir också ett högt hus och det ställer stora krav på den arkitektoniska utformningen. Utsikten från huset kommer att bli fantastisk, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef, Riksbyggen Bostad i Göteborg.

– Elof Hansson Fastigheter har under flera år arbetat med utveckling av fastigheten och har nu tillsammans med Riksbyggen som köpt halva byggrätten, tagit ytterligare ett steg mot förverkligande. Vi är mycket nöjda med vårt val av arkitekt för att gestalta byggnaden och att tillsammans med Riksbyggen tillföra nya bostäder och en hållbar fastighet med urban karaktär till området, säger Daniel Holmén, fastighetsutvecklingschef, Elof Hansson Fastigheter.

— Det är roligt att se att det arbetssätt vi haft leder fram till en arkitektur som möter stadens ambition om att vara en modig förebild inom arkitektur med långsiktiga värden. Genom att arbeta tillsammans i en öppen workshop- och samverkansprocess hjälps vi åt att höja nivån på arkitekturen och skapa ett ovärderligt kunskapsutbyte mellan Stadsbyggnadskontoret, arkitekter och byggaktörer”, säger Anna Berencreutz, Stadsbyggnadskontoret Göteborg.

Den 20 januari tillträder Riksbyggen den fastighetsbildning som innebär en så kallad sin 3D fastighet för våning 8-16 där det kommer att bli bostadsrätter. Byggstart beräknas kunna ske i början av 2023.

Masthamnsgatan, eller Nya Långgatan som den också kallas, Masthuggstorget/Masthamnsparken blir ett vänligt, grönt och soligt promenadstråk med uteserveringar i bästa läge. En brokig blandning av spännande arkitektur, torg, gator och parker växer fram runt detta kvarter på Masthuggskajen. Fyra arkitektfirmor har varit med i tävlingen om uppdraget. Uppdraget gick till LINK Arkitektur.

Del av motiveringen:
”Förslaget är ett fint svar på uppgiften att skapa ett högre bostadshus på denna plats i Göteborg och inom detaljplanen för masthuggskajen-området. Den föreslagna utformningen är välfunnen både ur ett stadsbyggnadsperspektiv och ur ett bostadsperspektiv.

Genom konceptet att bryta upp huskropparna i två volymer och förskjuta dessa, skapas en relation till Första Långgatan som stödjer gatans karaktär av stadsboulevard, samtidigt som volymerna markerar mötet med Masthuggsparken och Masthuggstorget. Bottenvåningen ansluter väl till omgivande gator och parkrum med sin publika karaktär, inbjudande utformning och tidlösa materialval. Förslagets höga hållbarhetsambitioner möjliggör ett minimalt klimatavtryck och blir fint tillskott i stadsdelen.”

– Det känns oerhört spännande att få vara med och bidra i utvecklingen av Masthuggskajen tillsammans med Riksbyggen och Elof Hansson, särskilt med ett projekt som blickar ut mot omvärlden och knyter an till platsens historia, säger David Saand ansvarig arkitekt och regionchef på LINK Arkitektur i Göteborg.

Fakta gestaltningsprocessen:
Gestaltningen av bostadsfastighetsprojektet på Masthuggskajen, har kommit till genom en serie workshops. Bedömningsgruppen och fyra arkitektkontor har ingått. Deltagarnas expertis har utnyttjats för att finslipa och utveckla förslagen, vilket har gett fyra förslag av hög, jämn kvalitet. De fyra arkitektkontoren var; LINK Arkitektur, WHAT! Arkitektur, Semrén o Månsson Arkitektkontor och Kaminsky Arkitektur.

Bedömningsgruppen bestod av:
Michael Walmerud och Daniel Holmén, Elof Hansson Fastigheter, Mikael Ahlén och Anders Johansson, Riksbyggen. Arkitekterna Johan Casselbrant och Karolina Keyzer och för Stadsbyggnadskontoret Anna Berencreutz och Lena Larsson. Processledare var Susanne H Sivengård, Högström Sivengård AB.

För mer information:
Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg, 031-704 68 63
mikael.ahlen@riksbyggen.se
Michael Walmerud, VD, Elof Hansson Fastigheter AB, tel: 0765 – 01 03 24
michael.walmerud@elofhansson.com,

Bilder