Riksbyggen välkomnar planstart för första etappen Landvetter Södra 2021-12-17, kl 08:30

Riksbyggen välkomnar planstart för första etappen Landvetter Södra

Kommunstyrelsen i Härryda beviljade igår ansökan om planstart från konsortiet för Landvetter Södra. Det innebär att konsortiet nu kan påbörja arbetet med detaljplaner för det första området, i anslutning till befintlig bebyggelse i södra Landvetter. Riksbyggen är en av aktörerna bakom Landvetter Södra.

– Det är fantastiskt att vi nu har en avgränsning och grönt ljus för att påbörja det konkreta arbetet med första etappen, säger Maria Ådahl, vd Landvetter Södra Utveckling AB.

– En väldigt rolig nyhet och på Riksbyggen ser vi verkligen fram emot att få börja arbetet med den första etappen. Vi vill minska bostadsbristen genom fler bostäder som byggs på ett mer hållbart sätt, säger Anders Sandberg, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Väst.

Under hösten har konsortiet anlitat en konsult för att genomföra en artskyddsanalys och utifrån den planeras de första detaljplanerna för området. Efter godkännandet av planstart tas en strukturplan fram.

– Nu börjar det konkreta arbetet med utvecklingen av Landvetter Södra. I denna första etapp gör vi plats för 10 000 invånare med cirka 4 000 klimatsmarta bostäder väl integrerade med naturen. Landvetter Södra är vårt bidrag till att minska bostadsbristen och vi väljer att göra det hållbart och bidra till målen i agenda 2030, särskilt mål nio och elva, säger Per Vorberg, styrelseordförande Landvetter Södra Utveckling AB.

Ur konsortiets ansökan om planstart:
”I norra delen av området för den Fördjupade översiktsplanen, längs med Magasinsvägens förlängning och på Ramberget vill Konsortiet skapa en unik boendemiljö med ca 4 000 bostäder. Platsens läge erbjuder både fantastisk närhet till naturen och snabba transporter inom en stor arbetsregion. Läget lockar många olika målgrupper avseende såväl livsstil som ålder och hushållsstorlek. Därmed ges förutsättningar att utveckla boenden i olika storlekar, i olika typer av hus och med olika upplåtelseformer. 

Storleken på området borgar för att både kunna nå en demografisk blandning samt ett ge underlag för verksamheter, kommunal service och inte minst kollektivtrafik. Både arbetsprocessen och slutprodukten ska visa konsortiets höga ambitioner avseende hållbarhet och innovation. Kommunens vision för hela Landvetter Södra och inriktningsmålen om ”den mänskliga, moderna, internationella och innovativa staden” kommer att brytas ned så att de blir tydliga för denna första etapp inom Landvetter Södra. Inriktningsmålen ska tydliggöras i såväl arbetsprocess som slutprodukt.”

 – Framdrift är prioriterat i stadsutvecklingsprojektet Landvetter Södra och med planstart börjar förverkligandet av visionen om en modern, innovativ, internationell och mänsklig stad, säger Patrik Linde, vice ordförande i styrelsen för Landvetter Södra Utveckling AB.

Om Landvetter Södra Utveckling AB
Landvetter Södra - en ny hållbar stad. Landvetter Södra Utveckling AB i Härryda kommun står inför ett unikt och spännande projekt - att bygga ett helt nytt hållbart samhälle från början. Med ledorden innovativ, modern, internationell och mänsklig kommer framtidens stad att utvecklas. Planerna omfattar 10 500 bostäder med plats för 25 000 invånare.

Landvetter Södra kommer att byggas i nära anslutning med Göteborg-Landvetter Airport och Airport City. Det ligger mellan Göteborg och Borås, de två största städerna i västra Sverige, som under de kommande 15 åren kommer att ha ett arbetsmarknadsområde som omfattar 1,75 miljoner invånare. När det nya samhället byggs från början, finns det unika möjligheter att använda den senaste tekniken och bygga för "morgondagens värderingar" och ideal. Vi ska planera för ett samhälle som är hållbart, även i ett långsiktigt perspektiv.

Vi kommer att bygga en naturorienterad, miljömedveten stad från grunden, fullt utrustad med ny grön teknik. Detta kommer att bli en vacker och miljövänlig stad från vilken det är lätt att resa, men ännu enklare att återvända till.

För mer information:
Anders Sandberg, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Väst, 031-704 56 03

Bilder