Tre bostadsorganisationer vill förlänga undantag kring föreningsstämmor 2021-12-14, kl 07:30

Tre bostadsorganisationer vill förlänga undantag kring föreningsstämmor

Riksbyggen har tillsammans med HSB och Bostadsrätterna gjort en hemställan till regeringen om förlängning av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. De tre bostadsorganisationerna vill fortsatt underlätta genomförandet av föreningsstämmor i bostadsrättsföreningar, bland annat genom att tillåta poströstning, med tanke på coronapandemin.

För många av Sveriges cirka 28 000 aktiva bostadsrättsföreningar börjar snart planeringen inför årsstämman. Samtidigt står vi inför ett läge med en ökad smittspridning, om än från låga nivåer, och införande av nya restriktioner med anledning av det. Detta läge innebära en osäkerhet för de föreningar som planerar sin stämma.

HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna välkomnade den tillfällig lag som infördes under 2020 för att underlätta genomförandet av stämmor på sätt som minskar risken för smittspridning och som inneburit en möjlighet för våra bostadsrättsföreningar att genomföra sina stämmor utan fysiskt deltagande.

Då vi nu är i ett annat läge än det som gällde när regeringen i oktober beslutade att inte förlänga Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor skulle vi härmed önska att den tillfälliga lagen trots tidigare beslut förlängs även under nästa år. Det skulle göra det möjligt för bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar att planera för stämmor på bästa sätt utifrån rådande läge, med en beredskap om det skulle bli en ökad smittspridning.

För mer information:
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Sofia Berg Horner, chefsjurist på Riksbyggen, 08-698 42 53
Christian Bengtzelius, föreningschef Riksbyggen, 072-551 18 24

Bilder