Riksbyggens Brf NEO Davidshall i Malmö vinner Årets Miljöbyggnad 2021-12-01, kl 07:30

Riksbyggens Brf NEO Davidshall i Malmö vinner Årets Miljöbyggnad

Vinnare! Riksbyggens Brf NEO Davidshall i Malmö har utsetts till Årets Miljöbyggnad i Sweden Green Building Awards. Riksbyggen har byggt om det före detta polishuset i Malmö till bostäder. Brf NEO Davidshall består av 122 bostäder, både nyproducerade lägenheter i tre nybyggda huskroppar och lägenheter som byggts i det fd polishusets tidigare lokaler anno 1934.

– Det känns både otroligt roligt och hedrande att Brf NEO Davidshall vinner titeln Årets Miljöbyggnad. Det är ett unikt projekt med många utmaningar och där Riksbyggen lagt ner enormt mycket arbete för att med en varsam hand skapa de nya bostäderna på ett mer hållbart sätt. Vi är så glada och stolta, säger Emil Nilsson, projektchef på Riksbyggen.

Totalt består Brf NEO Davidshall av 122 lägenheter i olika planlösningar och storlekar. Genom hela projektet har stor vikt lagts vid att behålla det unika husets själ och byggnadsmaterial har återanvänts när de nya bostäderna har skapats.

– En framgångsfaktor har varit att alla verkligen har tagit till sig betydelsen av att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågorna genom hela projektet, berättar Emil Nilsson.

Inflyttningen i Brf NEO Davidshall blev klar i september.

Se inslag i SVT om Brf NEO Davidshall

– Jättekul att ett innovativt och i många delar annorlunda projekt som verkligen sticker ut belönas med Årets Miljöbyggnad. Det är resurseffektivt att skapa nya bostäder i befintliga byggnader och Brf NEO Davidshall är ett lysande exempel på det. Hållbarhet har varit en viktig del genom hela projektet, till exempel har de äldre delarna fått en lägre energianvändning när de har byggts om, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Riksbyggen har sammanlagt 235 byggnader som certifierats med Miljöbyggnad. Det gör Riksbyggen till den aktör som har flest nyproducerade flerfamiljshus som certifierats med Miljöbyggnad i branschen. Utmärkelserna Årets Miljöbyggnad delas ut årligen av Sweden Green Building Council i syfte att uppmärksamma projekt och individer som, på bästa sätt, bidragit till att främja hållbarhet inom samhällsbyggnad.

– I årets nomineringar till Sweden Green Building Awards ser vi en positiv trend mot att certifiera hela bestånd av fastigheter vilket snabbar på omställningen i vår bransch ytterligare. Vi har fantastiska nomineringar i år som det ligger ett enormt engagemang och arbete bakom, säger Lotta Werner Flyborg, vd Sweden Green Building Council.

Motivering Riksbyggens Neo Davidshall, Malmö
”Ett hus som stått i nästan hundra år är ett bra hus, ett hus att värna om, ett hus med en egen själ. Ett hus som vi med en varsam hand har förädlat till bostäder utan att ta bort husets själ samtidigt som huset ska möta dagens krav från myndigheter och boende”. Så inleds nomineringen av Davidshall, som ritades av Frans Ewers och byggdes på 1930-talet i Malmö. Då användes byggnaden som Polishus, vilket det fortsatt att göra fram till 2014 då Riksbyggen tog över det både K- och Q-märkta huset och varsamt omvandlade fastigheten till bostäder med en Miljöbyggnadscertifiering.

För mer information:
Emil Nilsson, projektchef på Riksbyggen, 040- 10 94 65
emil.nilsson@riksbyggen.se
Karolina Brick, hållbarhetschef, Riksbyggen, 070-291 54 47
Karolina.brick@riksbyggen.se

Bilder