Riksbyggen välkomnar Johan Danielsson som ny bostadsminister 2021-11-30, kl 11:40

Riksbyggen välkomnar Johan Danielsson som ny bostadsminister

Idag har statsminister Magdalena Andersson presenterat sin regering med Johan Danielsson som ny bostadsminister. I regeringsförklaringen framhölls betydelsen av det hållbara bostadsbyggandet, vilket Riksbyggen välkomnar.

– Riksbyggen välkomnar Johan Danielsson som bostadsminister och ser fram emot dialog med honom om hur de bostadspolitiska utmaningarna kan lösas. Från Riksbyggens sida är vi angelägna om att minska bostadsbristen, utveckla ett mer hållbart bostadsbyggande och främja fler gröna åtgärder i det befintliga beståndet, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen.

Under presskonferensen efter regeringsförklaringen betonade Johan Danielsson vikten av ordning och reda på arbetsmarknaden och bibehållande av en hög byggtakt.

– Ordning och reda och en hög byggtakt är hjärtefrågor för oss på Riksbyggen där vi vill vara med och bidra, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Unga vuxna är en grupp som har det tufft på bostadsmarknaden idag. Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta fram förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden.

– Det är en väldigt viktig utredning. Idag är många unga hänvisade till den otrygga och dyra andrahandsmarknaden. Det behövs åtgärder här och nu för att underlätta för unga vuxna att skaffa sig en egen bostad. Ett sätt är ett statligt startlån. Riksbyggen har tagit fram ett förslag på hur det kan utformas som vi kallar Ungbolån, som liknar CSN-lånet, säger Johanna Ode.

Enligt den budget som röstades igenom i förra veckan kommer det statliga investeringsstödet för hyresrätter att tas bort vid årsskiftet.

– Det är beklagligt att investeringsstödet försvinner, speciellt med så kort varsel. Vi behöver förutsägbarhet i branschen, det är långa processer att bygga bostäder. Investeringsstödet har gjort att det byggts ett stort antal bostäder med lägre hyra. För en etta på 28 kvadratmeter kan det handla om 1500 kronor lägre hyra i månaden, för en tvåa ett par tusenlappar, säger Johanna Ode.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:

  • Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
  • Behåll investeringsstödet för byggande av hyresrätter. Investeringsstödet har stor betydelse för att hålla byggvolymerna av hyresrätter uppe.
  • Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
  • Statlig borgen för byggnadskreditiv. En begränsning när det gäller att starta bygget av bostadsrättsföreningar är bankernas villkor för byggnadskreditiv. Ett vanligt villkor är att 50 procent av lägenheterna ska vara sålda för att kreditiv ska beviljas. Om säkerheten för byggnadskreditiv kan kompletteras med till exempel statlig borgen eller garanti hade fler byggen kommit igång tidigare.

Läs mer Riksbyggens bostadspolitiska arbete på Riksbyggen Opinion.

För mer information:
Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare, 072-465 66 92
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66

Bilder