Riksbyggen vinner markanvisning i Höganäs för 52 bostäder 2021-11-26, kl 09:00

Riksbyggen vinner markanvisning i Höganäs för 52 bostäder

I konkurrens med tio andra anbud har Riksbyggen vunnit en markanvisning avseende kv Himlavalvet på Tornlyckan i Höganäs. Riksbyggen planerar nu för drygt 50 bostäder, både Bonum seniorbostäder i flerbostadshus och stadsradhus. Det blir stora satsningar på hållbarhet med bland annat solceller och klimatförbättrad betong.

– Vi är mycket glada och stolta över vinsten i markanvisningstävlingen. Riksbyggen fortsätter nu sin långsiktiga satsning på nya bostäder med hållbarhetsfokus i Höganäs, säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad.

Riksbyggens tävlingsbidrag innehåller Bonum 35 lägenheter, Riksbyggens koncept för seniorbostäder och 17 stadsradhus.

– Det blir ett mycket spännande kvarter där vi blandar olika boendeformer och målgrupper. Med den här kombinationen bidrar vi både med nya bostäder och startar flyttkedjor som gör att det befintliga bostadsbeståndet i Höganäs används mer effektivt, berättar Theodor Alexandris.

Byggstarten är planerad till tredje kvartalet 2024. Riksbyggen vill skapa ett grönt kvarter med lösningar för social gemenskap, hållbar ekonomi och minskad miljöpåverkan.

– Husen kommer att högt ställda miljökrav och utrustas med solpaneler. Flerbostadshusen kommer byggas med klimatförbättrad betong med 30 procent mindre klimatpåverkan än vanlig betong. Vi gör också satsningar för ökad social hållbarhet, till exempel genom ett växthus för alla boende, säger Theodor Alexandris.

Om Bonum seniorboende
Riksbyggens Bonum-koncept är marknadsledande på seniorbostadsrätter och vänder sig till hushåll där minst en person fyllt 55 år. I varje Bonumförening finns en Bonumvärd och medlemmarna har möjlighet att köpa en rad olika praktiska tjänster.

Det kan handla om allt från blomvattning när man är på semester till montering av hyllor eller att få fönsterna putsade. Bonumvärden arrangerar även i samråd med de boende, träffar och sociala aktiviteter för att öka trivseln och gemenskapen. I föreningen finns det också både gemensamhetslokal och övernattningslägenhet för tillfälliga gäster.

För mer information:
Theodor Alexandris, marknadsområdeschef 040-10 94 60
theodor.alexandris@riksbyggen.se

Bilder