Svensk Kooperation skriver på Demokratideklaration 2021-11-22, kl 10:00

Svensk Kooperation skriver på Demokratideklaration

Den 6 december undertecknar Svensk Kooperation Deklaration för en stark demokrati. Kooperativa och ömsesidiga företag har en central roll för demokratins utveckling i Sverige, både historiskt och i nutid. Genom undertecknandet och demokratistärkande aktiviteter bidrar Svensk Kooperation till att öka kunskapen om det demokratiska näringslivets betydelse för demokratin.

– Att slå vakt om demokratin är en av våra viktigaste och mest grundläggande samtidsfrågor. Det är lätt att ta demokratin för given i ett land som Sverige men den är något vi alltid måste arbeta för och värna om. Riksbyggen är en av de största bostadsutvecklarna i Sverige och en av Sveriges största fastighetsförvaltare och samtidigt en del av det demokratiska näringslivet, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen.

Deklaration för en stark demokrati är initierad av kommittén Demokratin 100 år där de som undertecknar förbinder sig att genomföra särskilda externa och interna aktiviteter för att stödja och uppmärksamma demokratin. Demokratin i Sverige bärs även upp av de kooperativa och ömsesidiga företagen som tillsammans utgör det demokratiska näringslivet.

– Demokratin är själva kärnan för oss kooperativa och ömsesidiga företag då vi ägs och styrs av våra medlemmar och kunder. Att Svensk Kooperation nu skriver under demokratideklarationen är för oss ett sätt att ytterligare lyfta demokratifrågorna och vi hoppas inspirera fler av Svensk Kooperations medlemmar att skriva under, säger Marie Nygren, ordförande i Svensk Kooperation och vd för KF.

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige har tillsammans 100 000 anställda och en omsättning på närmare 500 miljarder kronor. Varje år startas också 400 nya kooperativa företag över hela landet, inom många olika branscher. Alla startas de och styrs av sina medlemmar.

– Kooperativa och ömsesidiga företag var en viktig aktör för demokratin i Sverige redan för 100 år sedan. Det är glädjande och samtidigt förpliktigande att denna del av näringslivet fortsatt lever upp till sina ideal och sin tradition, och därmed bidrar till att stärka demokratin i Sverige, säger Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år.

Läs mer om Svensk Kooperations åtaganden i enlighet med Deklaration för en stark demokrati.

Deklaration för en stark demokrati är en del i kommittén Demokratin 100 års arbete med den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år. Läs mer om deklarationen

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
Hakan.andersson@riksbyggen.se

Bilder