Riksbyggen vinnare av Haninge arkitekturpris 2021-11-12, kl 06:30

Riksbyggen vinnare av Haninge arkitekturpris

Riksbyggens Brf Blicken och Brf Framsidan har tilldelats Haninge arkitekturpris. Haninge är en av de största och snabbast växande kommunerna i Stockholm och genom arkitekturpriset vill Haninge kommun skapa engagemang och intresse för kommande byggnadsprojekt, samt uppmärksamma god arkitektur.

– Det är fantastiskt roligt att Riksbyggens bostäder på Haningeterrassen vunnit Haninge arkitekturpris, vi är mycket glada och stolta över utmärkelsen och den betyder mycket för oss, säger Peter Arvidsson Ekman, affärsutvecklingschef för Haningeterrassen på Riksbyggen.

Vinnaren i tävlingen har utsetts genom röstning på Haninge kommuns hemsida samt via Haninge kommuns Facebooksida.

– Kommunen växer, när vi gör det vill vi göra det med kvalitet och omsorg om det vi bygger. Arkitekturpriset är en möjlighet att lyfta fram de projekt som jobbar med och skapar en stolthet och identitet till platsen och till hela Haninge kommun. I år hade vi ett spännande och brett startfält med både ett stadskvarter, en skola och en stadspark, säger Andreas Paulson, stadsarkitekt Haninge kommun

Tillsammans består de två bostadsrättsföreningarna av 207 lägenheter.

– Med en variation av volymer och material och med ett samtida uttryck binder de nya kvarteren längs Nynäsvägen ihop omgivningen och ger den framväxande staden en tydlig identitet, säger Andreas Paulson, om årets vinnare.

– Vi strävade efter att skapa ett vackert, varierat gaturum. Genom att använda oss av gedigna och naturliga material och en färgsättning med fin koppling till kommunhuset och bostadshusen på andra sidan av gatan tror vi att vi bidragit till något som är hållbart över tid, säger Birgitta Gelhaar, Brunnberg och Forshed arkitekter.

– Årets vinnare av arkitekturpriset belyser och förverkligar Haninges resa från förort till stad. Brf Blicken och brf Framsidan är en viktig del i utvecklingen av den nya stadskärnan och den stadsgata som växer fram längs med Nynäsvägen. En värdig vinnare som visar på de kvaliteter den nya stadskärnan kommer att få, säger Petri Salonen (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

MOTIVERING
Haningeterrassenprojektet är startskottet för hela förtätningen av den regionala stadskärnan. Genom att bygga den nya bussterminalen under mark och lägga bostäder ovanpå skapas förutsättningar för integrerade täta stadskvarter. De nya fasaderna längs Nynäsvägens västra sida skapar en fin variation och dynamik när det gäller både material och volym. Husen lyckas vara varierade men samtidigt skapa en helhet och har en stark identitet. Den höga ambitionen i gestaltningsprogrammet för Haningeterrassen har överförts till en välkomnade och stadsmässig entré till den nya staden. Både för gång-, cykel-, och biltrafikanter. Kvarteren ger också en fingervisning om hur den kommande staden kan komma att se ut.

För mer information:
Peter Arvidsson Ekman, affärsutvecklingschef på Riksbyggen Bostad Stockholm & Gotland, 072-550 22 95.

Bilder