Riksbyggen deltar i samverkansprojekt för öppna plattformar för fastighetsautomation 2021-09-28, kl 07:00

Riksbyggen deltar i samverkansprojekt för öppna plattformar för fastighetsautomation

Öppna plattformar för fastighetsautomation kan bidra till en jämställd marknad för hållbara systeminnovationer, smart styrning samt lägre och mer flexibel energianvändning i fastigheter. Riksbyggen är en av aktörerna bakom samarbetsprojektet som totalt  samlar 24 fastighetsaktörer, systemleverantörer och tjänsteutvecklare för att ta klivet mot öppna plattformar och datamodeller inom fastighetsautomation.

– Riksbyggen är med och bidrar i detta mycket spännande och viktiga samverkansprojekt med målet att göra det enklare för kunder och leverantörer att skapa energidigitala fastigheter, Göran Danling, affärsutvecklare energitjänster på Riksbyggen.

En utmaning för fastighetsbranschen är att utvecklas tillsammans med de ökande digitaliseringsmöjligheterna. Fastighetsautomationssystem är på väg att bli både uppkopplade och smarta med bland annat maskininlärning och avancerad optimering. Men befintliga slutna system begränsar möjligheten att vidareutveckla styrningen av fastigheter eftersom nya innovationer i form av datadrivna tjänster har svårt att driftsättas i eller vid sidan av befintliga system.

– Europeiska fastigheter står för cirka 40 procent av samhällets energianvändning. Det pratas ofta om att driftsoptimering kan reducera byggnaders energianvändning med ca 30 procent. Men idag saknas infrastruktur som möjliggör en snabbare uppskalning av energi- och flexibilitetstjänster. Det är den här infrastrukturen som vi ska bygga i projektet. Den långsiktiga visionen är att möjliggöra installation av datadrivna i fastigheter lika enkelt som man installerar en mobilapp på telefonen, säger Sofia Stensson, forskare på RISE.

Samverkansprojektet Öppna plattformar för fastighetsautomation ska skapa förutsättning för uppskalning genom harmonisering av branschstandarder. Projektet startar i och med konsortiets kickoff den 22 september. Alla 24 deltagare samlas för första gången. Fastighetsägarna är en av de centrala behovsägarna, vars problem projektet ska lösa.

– Öppna digitala plattformar skapar möjligheter för innovativa, replikerbara och kostnadseffektiva lösningar att snabbare nå marknaden. Öppna plattformar ger fler aktörer möjlighet att bygga och lansera bättre verktyg för till exempel styr- och reglerteknik, underhåll samt visualisering som kan accelerera omställning mot energieffektivitet. Vi ser öppenhet som en otroligt viktig egenskap för att snabbare gå mot avancerade digitala tjänster och systeminnovationer. Samtidigt måste vi överbrygga eventuella kulturella hinder, som kan hämma innovation och samverkan, mellan branscher, säger Sofia Stensson.

Fakta
Projektet pågår under två år och finansieras av Vinnova samt genomförs med flera uppskattade projektpartners: ABB, Akademiska hus, Bengt Dahlgren, Ecoguard, Egain, ElectriCITY, IDUN, IMI Hydronics Engineering, Installatörsföretagen, KTC, Moldeo, NIBE, Nordomatic, Rebase/Greenlytics, Renbloc, Riksbyggen, Sensative, Siemens, Skanska, Stockholm Exergi, Swegon, Systemair, Vasakronan och Öresundskraft.

För mer information, kontakta gärna
Göran Danling, affärsutvecklare energitjänster på Riksbyggen, 070-35 00 411
Sofia Stensson, ansvarig för projektet och forskare på RISE
070 594 55 08 eller sofia.stensson@ri.se

Bilder