Riksbyggen tecknar avtal om totalförvaltning med Svensk Plaståtervinning 2021-09-09, kl 07:30

Riksbyggen tecknar avtal om totalförvaltning med Svensk Plaståtervinning

Svensk Plaståtervinning i Motala har förvärvat 85 000 kvadratmeter fastighetsyta för att under kommande år bygga ut sin verksamhet. I samband med detta har Svensk Plaståtervinning valt att teckna ett treårigt avtal om totalförvaltning med Riksbyggen.

– Vi är mycket glada och stolta över avtalet med Svensk Plaståtervinning. Att knyta band med en samarbetspartner som inte bara står inför en spännande resa av expansion utan också lever och andas hållbarhet känns fantastiskt bra, säger Maria Stenstrand, kundgruppschef för Riksbyggens Fastighetsförvaltning i Västra Östergötland.

Svensk Plaståtervinning har målsättningen att gå från att vara Europas- till att bli världens största anläggning för plaståtervinning. Riksbyggen kommer att hantera alla delar, från ekonomisk och teknisk förvaltning till fastighetsdrift och utemiljö. Den teknisk förvaltningen och fastighetsdriften kommer att ha stort fokus på energieffektivisering. Det blir en modern skötsel av utemiljön där stora delar kommer att robotiseras.

– Riksbyggens målsättning är att leverera tjänster som ger ett bekymmersfritt fastighetsägande, så att Svensk Plaståtervinning kan fokusera på sin kärnverksamhet och vision, säger Maria Stenstrand.

Avtalet började gälla för vissa delar redan den 1 augusti och alla tjänster kommer att vara påkopplade från den 1 oktober. Avtalet löper över 3 år.

För mer information:
Maria Stenstrand, kundgruppschef för Riksbyggens Fastighetsförvaltning i Västra Östergötland, 013-16 93 87
Maria.Stenstrand@riksbyggen.se

Bilder