Riksbyggen vinner markanvisning för tio stadsradhus i Aspudden 2021-08-11, kl 07:20

Riksbyggen vinner markanvisning för tio stadsradhus i Aspudden

Riksbyggen har markanvisats tio stadsradhus som tillkommer i markanvisningen Aspudden 2:1, Stockholm. Stadsradhusen är en del av den kommande byggnationen vid Blommensbergsvägen i Aspudden om drygt 200 nya bostäder, där Riksbyggen kommer att bygga drygt hälften av dessa.

– På Riksbyggen är vi mycket glada över markanvisningen. Stadsradhusen blir ett mycket bra komplement till de övriga bostäderna som planeras att bli både hyres- och bostadsrätter. Det finns en stor efterfrågan på större bostäder i området och det ska bli mycket spännande att utveckla projektet, säger Mikael Olsson, projektchef på Riksbyggen.

Cirka 215 bostäder planeras längs med Blommensbergsvägen, Hövdingagatan och Erik Segersälls väg och förslaget är ute för samråd sommaren 2021. Preliminärt kan byggstart ske 2028 för stadsradhus med efterföljande lamellhusbebyggelse. Husen ska knyta an till den befintliga bebyggelsen i Aspudden. Av Riksbyggens drygt 100 bostadsrättslägenheter kommer cirka 40 bostäder att bli Bonum Seniorboende, Riksbyggens koncept för seniorbostadsrätter.

– Det kommer att bli en bra mix och variation som ska attrahera flera åldersgrupper, säger Mikael Olsson.

Läget för de nya bostäderna är mycket bra.

– Det är nära till både tunnelbana, skola, park och citykärna. I förslaget ingår också att Blommensbergsvägen får bredare gång- och cykelbanor för att skapa goda möjligheter för cykelpendling, berättar Mikael Olsson.

Riksbyggen planerar för bostäder byggda med högt ställda hållbarhetskrav.

– Vi planerar för yteffektiva stadsradhus och lägenheter med bostadsrättsform, byggda för att certiferas enligt Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad visar på viktiga kvaliteter hos en byggnad när det gäller energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial, säger Mikael Olsson.

För mer information:
Mikael Olsson, projektchef, Riksbyggen Bostad Stockholm, 08-553 635 21
mikael.olsson@riksbyggen.se

Bilder