Välkommet förslag om gränsvärden i klimatdeklarationer av byggnader 2021-06-08, kl 07:00

Välkommet förslag om gränsvärden i klimatdeklarationer av byggnader

Boverket föreslår att gränsvärden för klimatdeklarationer införs och att fler livscykelfaser ska ingå. Detta är något som Riksbyggen har efterlyst sedan tidigare och nu välkomnar. Boverket föreslår att gränsvärden med maximalt utsläpp av växthusgaser för uppförande av byggnader införs i reglerna 2027.

– För att få byggnader med lägre klimatpåverkan behöver klimatdeklarationen utvecklas med exempelvis fler livcykelfaser och gränsvärden. Därför välkomnar vi detta förslag från Boverket. Men om fem år ska ägnas åt deklarationer där ingen kravnivå behöver uppfylla så kommer Sverige att hamna på efterkälken. Riksbyggen vill att detta arbete prioriteras och att gränsvärden införs senast 2025, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Gränsvärden är en viktig del i att uppnå önskad effekt och åstadkomma minskade klimatutsläpp.

– Vi ser fram emot fortsatt process för att konkretisera förslaget samt överväganden av lämpliga nivåer, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

I januari 2022 börjar kravet på klimatdeklarationer för nybyggda hus gälla. Det innebär att en byggnads utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv måste redovisas. 

Boverket föreslår att skarpa utsläppskrav ska införas först 2027. Samma år föreslås även utökade krav i reglerna om klimatdeklaration, så att fler skeden av byggnadens livscykel inkluderas och fler delar av byggnaden ska redovisas, bland annat installationer. Gränsvärdet avgränsas till att omfatta byggskedet.

Riksbyggens synpunkter av "Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader" finns ladda ner i sin helhet nedan.

Läs mer Riksbyggens bostadspolitiska arbete på Riksbyggen Opinion.

För mer information:
Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen, 070-291 54 47
karolina.brick@riksbyggen.se
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
hakan.andersson@riksbyggen.se

Bilder