Flest föredrar Riksbyggen bland Hemnets besökare 2021-06-04, kl 07:20

Flest föredrar Riksbyggen bland Hemnets besökare

Riksbyggen är det företag flest föredrar när det kommer till att köpa nyproduktion, visar en ny undersökning bland bostadssajten Hemnets besökare. Undersökningen visar också att Riksbyggen ökar i både kännedom och tänkbarhet.

Bostadssajten Hemnet genomför årligen en undersökning bland sina besökare för att ta reda på marknadens förväntningar och åsikter om branschens olika aktörer. I den senaste mätningen blir Riksbyggen branschetta, och har ökat signifikant från förra årets mätning både när det gäller kännedom och preferens.

– Marknaden för nyproduktion är extremt konkurrensutsatt och trycket i kategorin är stort. Det är därför mycket glädjande att hemnetbesökarna tycker att våra bostäder är de mest attraktiva på marknaden, säger Tobias Dysenius, försäljnings- och affärsutvecklingschef på Riksbyggen Bostad.

21 procent skulle vända sig till Riksbyggen i första hand för att köpa en nyproducerad bostadsrätt. Det är två procentenheter högre än tvåan i undersökningen och dessutom en rejäl ökning jämfört med förra året. Sedan är det ett stort gap ner till resterande 37 bolag i undersökningen.

I enkäten ställs också frågor om viktiga faktorer vid valet av bostad. Bra ljusinsläpp och ljudisolering anses viktigt vid köp av lägenhet medan grönområden och lokal kollektivtrafik är viktiga faktorer vid val av bostadsområde.

– Detta är faktorer som Riksbyggen alltid tar hänsyn till vid vår projektutveckling, säger Tobias Dysenius. Vi vet också via egna analyser att bra planlösning, förvaring och tillgång till balkong eller uteplats kommer högt upp på kundernas önskelista liksom att bostaden ligger i ett tryggt och attraktivt område.

Undersökningen visar att hemnetbesökarna är aktiva på bostadsmarknaden. Mer än hälften, 51 procent, anger att man planerar att flytta inom det närmsta året, och ytterligare 30 procent kommande tre år. Behovet av nya bostäder är alltså stort och för att svara mot den stora efterfrågan har Riksbyggen har aviserat en ökning av byggtakten med 20 procent kommande tre år, från 4000 till 5000 bostäder i produktion årligen.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mellan v.01 – 10, 2021 i Norstats webbpanel där personer som besöker Hemnet minst en gång per månad screenas fram. Totalt har 1 005 svar samlats in.

Vill du veta mer om Riksbyggens försäljning av bostadsrätter? Kontakta:
Tobias Dysenius, försäljningschef på Riksbyggen Bostad, 070-551 06 61
tobias.dysenius@riksbyggen.se

Bilder