Riksbyggens styrelse 2021 – tre nya ordinarie ledamöter 2021-05-20, kl 14:00

Riksbyggens styrelse 2021 – tre nya ordinarie ledamöter

Riksbyggens fullmäktige samlades för stämma torsdagen den 20 maj. Lise-Lott Fjell, Intresseföreningen i Bohuslän – Älvsborg, Malin Ragnegård, Kommunalarbetareförbundet och Kerstin Wallentin, Kooperativa Förbundet, är nya, ordinarie ledamöter i Riksbyggens styrelse. Peder Axensten, Intresseföreningen Södra Västerbotten är ny som suppleant i styrelsen.

Fullmäktige genomfördes digitalt på grund av pågående coronapandemi. Efter att fullmäktige genomförts ser Riksbyggens styrelse ut så här:

Ordförande
Johan Lindholm, född 1964, ordförande i Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Ordinarie styrelseledamöter
Mikael Johansson, född 1964, förbundsordförande Svenska Målareförbundet.
Anders Ax, född 1962, Lokalföreningen i Gävle-Dala.
Filippa Drakander, född 1989, Intresseföreningen i Stockholm.
Elisabeth Sasse, född 1966, chef för Folksam Sak.
Niklas Pettersson, född 1965, Intresseföreningen i södra och mellersta Skåne.
Malin Ragnegård, född 1978, Kommunalarbetareförbundet.
Lise-Lott Fjell, född 1963, Intresseföreningen i Bohuslän – Älvsborg.
Kerstin Wallentin, född 1964, Kooperativa Förbundet, KF

Styrelsesuppleanter/ersättare
Lars Hildingsson, född 1973, andre ordförande i Svenska Byggnadsarbetareförbundet.
Michael Benthin, född 1970, Svenska Elektrikerförbundet.
Peder Axensten, född 1961 Intresseföreningen Södra Västerbotten.

Arbetstagarrepresentanter
Niklas Frisell, Unionen, ordinarie.
Johan Ekström, Unionen, suppleant.
Jimmy Winge, Fastighetsanställdas förbund, ordinarie.
Nils-Erik Ekengren, Fastighetsanställdas förbund, suppleant.

Johanna Frelin deltar i styrelsens arbete som extern vd.

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66

Bilder