Inflyttning i de första bostadsrätterna på Drottninghög i Helsingborg 2021-03-17, kl 07:00

Inflyttning i de första bostadsrätterna på Drottninghög i Helsingborg

Riksbyggen har startat inflyttningen av totalt 149 bostäder i projektet Körsbärslunden som ligger i början av Drottninghög i Helsingborg. I samma projekt har Riksbyggen byggt lägenheter med boendeformerna bostadsrätt, hyrköp av bostadsrätt och hyresrätt. Intresset för alla tre boendeformerna har varit mycket stort.

– Riksbyggen har varit först ut med att bygga bostadsrätter i Drottninghög. Det är fantastiskt roligt att det går att bygga bostadsrätter även i områden som tidigare helt dominerats av hyresrätter. Samtliga bostadsrätter i Brf Körsbärslunden var sålda flera månader innan första inflyttningen, säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad.

Brf Körsbärslunden består av sammanlagt 38 bostadsrätter. Resterande av de 149 lägenheterna i projektet är hyresrätter.

– Satsning på bostadsrätter på Drottninghög möjliggör för boende i området att göra bostadskarriär utan att behöva flytta ifrån området. Att så många väljer att köpa sin bostad på Drottninghög visar på möjligheterna i området och förhoppningsvis blir det en större blandning av upplåtelseformerna i kommande nyproduktionsprojekt, säger Theodor Alexandris.

Fyra av de 38 bostadsrätterna är så kallade Hyrköps-lägenheter.

– Hyrköp av bostadsrätt som är ett sätt för Riksbyggen att underlätta inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna. Brf Körsbärslunden är först ut med Hyrköp i Skåne och det blev succé. Flera hundra visade intresse för Hyrköpslägenheterna och i dagarna flyttar det första Hyrköparna in, säger Kristin van der Reep, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad.

Hyrköp innebär i korthet att den boende hyr lägenheten av Riksbyggen och har sedan option att inom fem år köpa bostadsrätten till samma pris som vid inflyttningen, uppräknat med konsumentpris index.
>>Mer om Hyrköp 

Intresset för hyresrätterna i projektet har också varit stort.

– Alla 3 rum och kök med hyresrätt gick åt på direkten. Det räckte med två visningar så var de uthyrda. Hälften av alla hyresrätter blev inflyttade i slutet av februari och resterade hyresgäster flyttar in i mars. Det finns bara lägenheter med 2 rum och kök kvar för uthyrning, alla andra lägenheter är redan uthyrda, äger Marin Björk, projektledare på Riksbyggen.

I projektet finns delningstjänster i form av bilpool och gemensamma ytor, till exempel stora takterrasser som används av boende inom samtliga tre boendeformer. Det finns även en förskola med fem avdelningar och ett 60-tal barn.

– Förskolan startade verksamheten i början av januari och det är ett jättefint läge för barn, med en lekplats i direkt anslutning till förskolan. De har även tillgång till den fina parken, berättar Martin Björk.

För mer information:
Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad, 040-10 94 60
theodor.alexandris@riksbyggen.se
Kristin van der Reep, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad, 042-18 66 36
kristin.vanderreep@riksbyggen.se
Martin Björk, projektledare Riksbyggen, 072-45 46 931
martin.bjork@riksbyggen.se

Bilder