Fasad- och balkongrenovering med varsam hand i Luthagen, Uppsala 2021-03-29, kl 07:00

Fasad- och balkongrenovering med varsam hand i Luthagen, Uppsala

Riksbyggen genomför ett renoveringsprojekt av Brf Ottarsgården, byggd på 1940-talet, i stadsdelen Luthagen i Uppsala. I renoveringen ingår fönsterbyte, fasadrenovering och byte av balkonger. Stadsdelen är utpekad som ”särskild bevarandevärd” av Uppsala kommun och därför görs renoveringen med stor noggrannhet utifrån regelverket och med målet att återskapa utseendet från 1940-talet.

– Renoveringen av Brf Ottarsgården är både utmanande och intressant och vi vill försöka återskapa den ursprungliga känslan och utseende av fastigheten. Till exempel fick föreningens fönster en påhängsruta på 1980-talet men nu ska dessa ersättas med fönster som bättre stämmer i stil med originalfönstren, säger Mikael Bergström, projektledare på Riksbyggen.

Brf Ottarsgården byggdes 1944, består av 62 lägenheter och ligger i hörnet av Geijersgatan och Götgatan i Uppsala. Att hitta moderna fönster med det rätta 40-talsutseendet var en utmaning.

¬– Vi diskuterade att sätta in träfönster för att få den rätta känslan, men träfönster kräver betydligt mer underhåll och har inte samma livslängd än trä/aluminiumfönster som vi landade i till slut. Vi kommer däremot att sätta nya handtag på fönstren i äldre stil för att få rätt känsla, berättar Mikael Bergström.

Fasaden var i dåligt skick och den kommer att bilas bort ner till tegelstommen för att ”bygga upp” den från grunden igen.

– Den nya färgen på fasaden blir något mörkare än den nuvarande. Det var ett önskemål från föreningen att ändra färgen i samband med renoveringen, berättar Mikael Bergström.

Nya balkonger är en viktig del av projektet.

– De gamla balkongplattorna bilas bort och nya balkonger kommer att gjutas på plats. Med de nya balkongplåtarna med sinuskorrugerad plåt och den runda handledaren får balkongen samma utseende som ursprunget. Både plåt och handledare är tidstypiska för 40- och 50-talet, säger Mikael Bergström.

Renoveringen av Brf Ottarsgården är planerad att vara färdigställd i slutet av 2021.

För mer information:
Mikael Bergström, projektledare på Riksbyggen Ombyggnad, 018-18 97 18

Bilder