Riksbyggen är Sveriges Grönaste Varumärke inom kategorin "Nyproduktion av bostäder" 2021-02-18, kl 17:00

Riksbyggen är Sveriges Grönaste Varumärke inom kategorin "Nyproduktion av bostäder"

Riksbyggen är vinnare kategorin "Nyproduktion av bostäder" i Sveriges Grönaste Varumärke, enligt en undersökning från konsultföretaget Differ. Undersökningen har besvarats av ett slumpvist urval av personer i åldrarna 15–75 år som är riksrepresentativt för svenska folket.

– Vi är mycket glada och hedrade över utmärkelsen. Under 2020 har vi på Riksbyggen arbetat intensivt med hållbarhetsfrågorna, i både stort och litet. Till exempel är vi den aktör som har flest bostadsprojekt certifierade enligt Miljöbyggnad Silver och vi har varit med och utvecklat en betong med 30 procent mindre klimatpåverkan. Vi har också tagit fram en ny tjänst för energiförvaltning för att hjälpa bostadsrättsföreningar att bli mer hållbara, säger Lina Öien, chef för enhet för hållbar utveckling på Riksbyggen.

Sveriges Grönaste Varumärke har sedan 2008 genomförts av konsultföretaget Differ.

Datainsamlingen genomfördes under december år 2020. Målsättningen med undersökningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete.

– Arbetet för ökad hållbarhet måste bedrivas långsiktigt och tittar vi framåt så handlar mycket om att fortsätta att arbeta med full kraft med det vi redan gör idag. Med över 500 000 boende i bostäder som vi förvaltar finns en stor potential i att hjälpa dessa till en mer hållbar vardag. Det är också en stor bostadsbrist som det tar många år att bygga bort och Riksbyggen planerar för att öka antalet bostäder i pågående produktion med 20 procent och vi gör det genom byggande av mer hållbara bostäder enligt kraven för Miljöbyggnad, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen.

>>Läs mer om Riksbyggens hållbarhetsarbete

För mer information:
Lina Öien, chef för enheten för hållbar utveckling, 070-698 41 36
lina.oien@riksbyggen.se
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
Hakan.andersson@riksbyggen.se

Bilder